Fake news

Onderzoek met je profielwerkstuk wat de invloed van fake news is op de hedendaagse samenleving en hoe mensen er mee om moeten gaan. Bekijk hier interessante vragen en bronnen ter inspiratie voor je profielwerkstuk.

Als er een kreet is die het nieuws van de afgelopen jaren karakteriseert, dan is het wel ‘fake news’, ofwel nepnieuws. Hele websites en Twitteraccounts staan vol van berichten die soms totaal bij elkaar verzonnen zijn, of die deels niet waar zijn. Bij alles wat je leest, zou je je kunnen afvragen in hoeverre het waar is. Meestal wordt fake news verspreid met als doel iets/iemand schade toe te brengen of om er politiek of financieel beter van te worden.

Interessante vraagstukken

  • Wat is de invloed van fake news?
  • Waarom geloven mensen fake news?
  • Welke mensen zijn gevoelig voor fake news?
  • Wat is de verhouding tussen de politiek en fake news?
  • In hoeverre heeft fake news effect op organisaties en instanties?

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.