Geld en geluk

Geluk, wat het is en hoe het te bereiken, de rol van geld en het concept tevredenheid. Wat de factoren zijn van een gelukkig leven en hoe deze met elkaar in verband staan kun je onderzoeken in je profielwerkstuk met onderstaande vragen en bronnen.

Wealth - any income that is at least one hundred dollars more a year than the income of one's wife's sister's husband. - H.L. Mencken -

Geluk, wat het is en hoe het te bereiken, is een vraag waar filosofen en wetenschappers zich al eeuwen, zo niet millennia mee, bezig houden. Geluk en aanverwante noties laten zich maar moeilijk vangen, maar sinds de dagen van Artistoteles en Epicurus, via recentere bijdragen van onder andere Thomas van Aquino, Jeremy Bentham en John Stuart Mill, is er geleidelijk wel iets van een consensus ontstaan. In het bijzonder wordt het streven naar geluk gezien als de wezenlijkste motivatie voor menselijk gedrag, maar zeker niet de enige; geluk doet ertoe!

In de laatste vijf decennia is er een belangrijk empirisch element toegevoegd aan het geluksdebat: rond die tijd zijn psychologen- tot dan toe meest geïnteresseerd in negatieve emoties en gevoelen-denk aan angsten en fobieën- zich ook toe gaan leggen op het meten van positief affect en tevredenheid. Praktisch kreeg dit nieuwe onderzoeksprogramma vorm door mensen simpelweg te vragen "hoe gelukkig ze zijn met hun leven" of "hoe tevreden", bijvoorbeeld op een schaal van 1 (zeer ongelukkig of zeer ontevreden) tot 10 (zeer gelukkig of zeer tevreden).

Interessante vragen

  • Hoe belangrijk is inkomen, zowel relatief als absoluut, voor subjectief welzijn?
  • Waarom neemt subjectief welzijn niet veel toe als objectieve omstandigheden zoals inkomen wel toenemen?
  • Wat is het verschil tussen aspiratie en adaptatie, en wat is hun rol in subjectief welzijn?
  • Hoe kunnen we subjectief welzijn inzetten voor overheidsbeleid?

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.