Gender & religie

Schrijf je profielwerkstuk over de relatie tussen gender en religie met behulp van de filmpjes, literatuur en tips op deze pagina.

Filmpjes

 • ‘De kast, de kerk & het koninkrijk’, documentaire 30 juni 2019, EO
  Drie generaties gelovige homoseksuelen maken de kijker deelgenoot van hun leven en geloof en er worden maatschappelijke en religieuze mijlpalen belicht.
 • Nashville-verklaring, EO, 1 april 2019
  Hoe is het nu, bijna honderd dagen na de Nashville-verklaring, met de homo's in christelijk Nederland? Toen de verklaring begin dit jaar uitkwam, ging Nederland rollebollend over straat. Bijbelgetrouwe christenen werden weggezet als homohaters en LHBT'ers in de kerken werden naar eigen zeggen 'terug de kast in geduwd'. Tijs van den Brink gaat op zoek naar de verschillende manieren waarop christelijke homo's hun geaardheid en geloof combineren.
 • De Nashville-verklaring, Radboud Reflects, Actualiteitencollege met theoloog Annemarieke van der Woude en historicus Stefan Dudink, 19 januari 2017
 • Het Vermoeden, gesprek met Jolanda Molenaar, 23 juni 2019.
  Jolanda is transvrouw, lekenpreker bij de doopsgezinden en in opleiding voor doopsgezind voorganger.

Boeken en artikelen

 • Is religie wel zo slecht voor gelijkheid en vrijheid voor van vrouwen? Blog door Nella van den Brandt en Lieke Schrijvers, 16 januari 2018.
 • Mythen van Gender: essays voor Willy Jansen, Stefan Dudink en Liedeke Plate, november 2015, over feminisme, wetenschap, lichamen, jeugd, liefde en geweld, religie en ritueel en natie en oorlog.
 • De aard, de daad en het Woord : een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959-2009 / David Bos. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010. - 59 pagina's
  Deze publicatie geeft een overzicht van veranderingen in de manier van omgaan met homoseksualiteit onder (behoudende) protestanten van diverse pluimage. De auteur, theoloog en historisch socioloog, beschrijft hoe protestantse opinieleiders vanaf 1959 belangrijke bijdragen leverden aan de inburgering van 'de homofiele medemens'. Maar ook laat hij zien hoe het aanvaarden of juist afwijzen van homoseksualiteit een religieuze identity marker is geworden tussen én binnen geloofsgemeenschappen. Over weinig andere onderwerpen botsen protestanten zo vaak - en zo hard.
 • De veilige kerk: acceptatie van seksuele diversiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap, John Lapré, mei 2017
 • Shameless: a sexual reformation, Nadia Bolz-Weber, januari 2019
  Christians are obsessed with sex. But not in a good way. For nearly two thousand years, this obsession has often turned destructive—inflicting pain, suffering, and guilt on countless people of all persuasions and backgrounds. In Shameless, Bolz-Weber calls for a reformation. To make her case, she offers experiences from her own life and stories from her parishoners alongside biblical theology to explore what the church has taught and the harm those teachings have caused. Along the way, she reexamines patriarchy, sex, and power with candor but also with hope, because in her heart she believes the “Gospel is powerful enough, transgressive enough, and beautiful enough to heal not only the ones who have been hurt but also those who have done the hurting.”
 • Catharina Halkes 'Ik verwacht iets groots': levenswerk van een feministisch theologe (1920-2011), Annelies van Heijst & Marjet Derks, maart 2016
 • Zonen en dochters profeteren, Almatine Leene, september 2016

  Wat zegt de Bijbel over de plaats van mannen en vrouwen in de kerk? Heeft God het zo bedoeld dat mannen leiding geven en dat vrouwen dienen? Dat mannen de ambten vervullen en vrouwen niet? Over dit hoogst actuele en controversiële thema gaat dit nieuwe boek. Het is geschreven door een werkgroep van maar liefst 25 mensen uit verschillende kerken en disciplines: theologie, filosofie, filologie, geschiedenis, rechten, psychologie en sociologie. De auteurs gaan grondig in op alle aspecten van het thema vrouw (en man) in de kerk en komen tot de conclusie dat de Bijbel zelf ruimte biedt aan de vrouw in alle ambten.

Deze handreiking is gemaakt door Radboud Gender & Diversity Studies. Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Ga dan naar deze pagina.