Genderneutrale taal

Gender en taal hebben alles met elkaar te maken. Schrijf je profielwerkstuk over de (opkomst van) genderneutrale taal met behulp van de filmpjes, literatuur en tips op deze pagina.

Filmpjes

Literatuur

 • Zij is een hoer, hij is stoer : gender en bijnamen onder Nederlandse scholieren / Marijke Naezer. - Nijmegen : Radboud Universiteit Nijmegen , Institute for Gender Studies, 2006. - 109 pagina's. Winnaar van de Prof. dr. C. Halkes Scriptieprijs, 2005.
  Veldonderzoek in twee klassen van een middelbare school in een Deventer naar de bijnamen die mannelijke en vrouwelijke scholieren elkaar geven. Welke ideaalbeelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid horen bij de bijnamen en wat zijn de verschillen tussen de normen voor jongens en voor meisjes.
 • Mythen van gender: essays voor Willy Jansen, Stefan Dudink en Liedeke Plate, november 2015, over feminisme, wetenschap, lichamen, jeugd, liefde en geweld, religie en ritueel en natie en oorlog.
 • Wat woorden doen / A. Agnes Sneller, Agnes Verbiest. - Bussum : Uitgeverij Coutinho, 2000. - 169 pagina's
  Cursusboek met publicaties uit verschillende wetenschapsterreinen over de genderaspecten van taal en tekst. Via de taal worden cultureel bepaalde ideeën over vrouwen en mannen doorgegeven. Hierbij spelen allerlei gedachten en verwachtingspatronen t.a.v. vrouwelijkheid en mannelijkheid een rol, evenals de daarmee verbonden maatschappelijke machtsongelijkheid. In dit boek worden de veelsoortige onderzoeksactiviteiten op dit terrein binnen één kader gepresenteerd, onder de noemer genderlinguïstiek.
 • De oorbellen van de minister : taal en denken over vrouwen / Agnes Verbiest. - Amsterdam / Antwerpen : Uitgeverij Contact, 1997. - 123 pagina's
  De auteur maakt duidelijk hoezeer Nederlands taalgebruik nog stoelt op voor vrouwen discriminerende gedachten. Valkuilen en remedies worden in kaart gebracht.

Artikelen in tijdschriften

 • Zij is een power-feminist : nog eens functie- en rolbenamingen in het Nederlands vanuit contrastief perspectief (pdf, 470 kB) / Tanja Mortelmans. In: Tijdschrift voor Genderstudies. - 11(2008) nr.1 , p.7-19
  Om in Nederlandse functiebenamingen naar vrouwen te verwijzen wordt zowel gedifferentieerd (verschillende woorden voor mannen en vrouwen) als geneutraliseerd (het gebruik van één naam, zonder te specificeren naar sekse). Mortelmans gaat in op een aantal factoren die de keuze tussen beide strategieën bepalen, waarbij ze vergelijkingen maakt met het Engelse, Zweedse en vooral Duitse taalsysteem. Zij hanteert een taalkundige benadering en beargumenteert dat de specificiteit van het taalsysteem bij de keuze tussen differentiëring en neutralisering een grote rol speelt.
 • Hoer of stoer? : de betekenis van de bijnamen 'hoer' en 'player' onder Nederlandse scholieren (pdf, 228 kB) / Marijke Naezer In: Tijdschrift voor Genderstudies. - 10(2007) nr. 2 , p.2-12
  Naezer deed in 2004 onderzoek op middelbare scholen naar de bijnamen die jongeren voor elkaar gebruiken. In dit artikel analyseert zij hoe de bijnamen 'hoer' en 'player' ideeën over gender en seksualiteit uitdrukken en bevestigen. Op het gebied van seksualiteit bestaat nog steeds een dubbele moraal. Meisjes horen hun seksuele activiteit te beperken om niet de negatieve kwalificatie 'hoer' te krijgen. De mannelijke 'player' wordt weliswaar door de meeste meisjes gemeen gevonden, maar kan vooral onder seksegenoten op respect en waardering rekenen.

Deze handreiking is gemaakt door Radboud Gender & Diversity Studies. Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Ga dan naar deze pagina.