Glazen plafond

Het glazen plafond is een metafoor die de onzichtbare barrières aanduidt, die worden gevormd door gedragsvooroordelen en organisatorische vooroordelen. Onderzoek in je profielwerkstuk bijvoorbeeld hoe sekse of afkomst een rol speelt in deze dynamiek.

Het glazen plafond is een metafoor die de onzichtbare barrières aanduidt, die worden gevormd door gedragsvooroordelen en organisatorische vooroordelen (vaak door mannen), die vrouwen tegenhouden in het verkrijgen van topfuncties binnen bedrijven en overheidsdiensten (Wikipedia).

Filmpjes

  • Topvrouwen - Zondag met Lubach (S04)
  • Het Glazen Plafond (Het Hoogste Woord)
  • Woorden waarmee we worstelen: Diversiteit, Het Filosofisch Kwintet, Human, 28 juli 2019 
    Veel bedrijven en instellingen streven tegenwoordig naar diversiteit. Maar wat betekent dat woord nu echt? Gaat het alleen om selecteren op uiterlijke kenmerken, of gaat het om het omarmen van onderlinge verschillen? En hoe komen we tot diversiteit?

Deze handreiking is gemaakt door Radboud Gender & Diversity Studies. Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Ga dan naar deze pagina.