Groepsprocessen

Mensen zijn echte groepsdieren en groepsprocessen komen we overal in het leven tegen. Wanneer probeert een individu aan de groepsnorm te voldoen en wanneer juist niet? Onderzoek aspecten van ons sociale gedrag in je profielwerkstuk met onderstaande tips en literatuur.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan je klas op school of aan het gedrag van je vrienden tijdens het uitgaan. Als groepslid gedragen mensen zich vaak heel anders dan als individu. Groepsprocessen komen we overal tegen. En allerlei invloedrijke beslissingen worden in groepen genomen: in de politiek en het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Veel gevallen van overlast, van hangjongeren tot hooligans, zijn alleen maar te begrijpen als we kijken naar het groepsproces. Je kunt dan denken aan factoren als de rolverdeling binnen de groep en de groepsidentiteit. Wanneer probeert een individu aan de groepsnorm te voldoen en wanneer juist niet? Wanneer vertonen mensen prosociaal of juist anti-sociaal gedrag? In hoeverre wijken groepsbeslissingen af van individuele beslissingen? Is de samenstelling van een groep belangrijk en wat versterkt of verzwakt de samenhang?

Tips voor onderwerpen

Hooliganisme, radicalisering, groepsrollen op scholen, prestaties in groepen, conformiteit in groepen, leiders en volgers, insluiting en uitsluiting, ingroup outgroup bias.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Sociale Wetenschappen.