Het boerkaverbod

Sinds 1 augustus 2019 kent Nederland een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding, ook wel het boerka- of nikabverbod genoemd. Onderzoek in je profielwerkstuk waarom deze wet is aangenomen en wat de gevolgen zijn van dit nieuwe verbod.

Vanaf die datum werd het verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in o.a. het openbaar vervoer, overheidsgebouwen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.  Gezichtsbedekkende kleding is kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn.

Als je toch gezichtsbedekkende kleding draagt in een van deze locaties, dan mag er van je gevraagd worden deze kleding af te nemen. Als je dat niet doet mag de politie ingeschakeld worden, en riskeer je een boete.

Het verbod bleek te zorgen voor veel ophef. Dit komt omdat de wet, die bedoeld is voor alle gezichtsbedekkende kleding, vooral gericht leek te zijn op moslimvrouwen die hun gezicht bedekken met een nikab of boerka. Wanneer zij aangesproken worden op het afnemen van hun boerka of nikab zullen zij dat niet snel doen, omdat zij dit dragen uit religieuze overtuiging. Ook bleek de wet ervoor te zorgen dat burgers het heft zelf in handen namen; zo werden moslimvrouwen aangesproken op hun bedekking, of racistisch aangesproken.

Als laatste kennen ook andere Europese landen, en andere landen over de wereld een vergelijkbare wet of verbod. Het kan interessant zijn om een vergelijking te maken tussen Nederland en deze landen.

Het onderwerp ‘boerkaverbod’ kan daarom heel interessant zijn voor je profielwerkstuk. Het roept namelijk een heel aantal vragen op.

Interessante vragen

  • Waarom heeft de Nederlandse overheid deze wet aangenomen? Wat was hier de aanleiding voor? Hoe is de wet tot stand gekomen?
  • Is de wet discriminerend en/of racistisch? Werk het islamofobie in de hand, of niet?
  • Is er een vergelijkbare wet in andere (Europese) landen (Zweden, Frankrijk, België)? Hoe ziet deze wet er daar in theorie uit en hoe werkt deze in de praktijk?
  • Is de wet in strijd met mensenrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, en de vrijheid van godsdienst?
  • Waarom is deze wet nodig?
  • Welke politieke partijen in Nederland waren betrokken bij deze wet?
  • Hoe wordt de wet gehandhaafd? En welke straffen geven we voor een overtreding?

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.