Het nationale klimaat- en energiebeleid

Nederland heeft een ambitieuze voortrekkersrol in Europa op het gebied van klimaatdoelen. In hoeverre kan ons kleine land een verschil maken ten opzichte van grote economische wereldmachten? Lees hier soortgelijke suggesties voor je profielwerkstuk.

Klimaatverandering en de opwarming van de aarde zijn al jaren een ‘hot item’ op de agenda van politici en beleidsmakers. Maar ook in het dagelijkse leven is de onrust over het veranderende klimaat voelbaar. Zo lijkt het wel alsof in ieder weerbericht weer een nieuw warmte-, regen- of sneeuwrecord is gebroken. 

Op mondiaal niveau is het klimaat al vaak onderwerp van discussie geweest, maar ook de Nederlandse overheid lijkt zich steeds meer zorgen te maken over de eventuele gevolgen die een opwarming van de aarde voor Nederland kan hebben. Die bezorgdheid is goed terug te vinden in de veranderde doelstellingen van de Nederlandse regering omtrent het terugdringen van de CO2-uitstoot. In 1997 was de regering nog van mening dat een reductie van de CO2-uitstoot van 6% nog voldoende was, in 2007 pleitten de partijen CDA, PVDA en Christenunie al voor een reductie van 30%.

Nederland vervult met die ambitieuze doelstelling een voortrekkersrol in Europa, waar de doelstelling voor reductie ‘slechts’ op 20% ligt. De vraag is echter in hoeverre Nederland als relatief klein land een verschil kan maken ten opzichte van bijvoorbeeld Amerika en China. Het mag duidelijk zijn dat de Nederlandse regering voor een enorme uitdaging staat, waarbij samenwerking met andere landen van cruciaal belang is om het klimaat daadwerkelijk te kunnen verbeteren.

Interessante vragen

  • Hoe is het Nederlandse klimaat- en energiebeleid vormgegeven?
  • Hoe ziet dit beleid er uit in andere (Europese) landen?
  • Hoe is de Europese samenwerking geregeld?
  • Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland?
  • Hoe kan de omslag in de Nederlandse doelstellingen verklaard worden?

Relevante links

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.