Inclusie in de stad

Voor een stad is het belangrijk om bezig te zijn met inclusie op het gebied van ruimtelijke toegankelijkheid en veiligheid. Bestudeer in je profielwerkstuk wat nodig is om een stad inclusief te maken.

Heel veel mensen bewegen zich dagelijks naar en door de stad. Of ze er nou komen om te werken, wonen of voor plezier, mensen zijn vaak te vinden in steden. De vraag voor en van wie de stad nou eigenlijk is speelt al heel lang bij geografen en planologen. Het zijn belangrijke plekken in de publieke ruimte, wat betekent dat ze eigenlijk voor iedereen zijn. Gemeentes en provincies vinden dit ook en benadrukken vaak het diverse karakter van de stad. Toch pakt dit in de praktijk vaak anders uit. Voor heel veel verschillende mensen is een stad namelijk vol van obstakels die ervoor zorgen dat zij er minder makkelijk of niet zelfstandig kunnen zijn.

Voor veel problemen die mensen verhinderen worden actief oplossingen bedacht, zoals geluidjes bij stoplichten zodat je weet wanneer je kan oversteken ook als je niet het licht kan zien. Of ook pad maken in plaats van een trap zodat de plek weer toegankelijk is voor mensen in een rolstoel, mensen die slecht ter been zijn of mensen met een kinderwagen. Inclusie in de stad heeft dus veel te maken met toegankelijkheid. Tegelijkertijd is dit niet het enige obstakel dat mensen tegen kunnen komen in de publieke ruimte. Veiligheid is ook een belangrijk aspect dat ervoor kan zorgen dat mensen wel of niet de stad bezoeken. Zo kunnen mensen bang zijn om hand in hand te lopen met een partner of om als het donker is nog op straat te zijn.

Voor een stad is het dus heel belangrijk om bezig te zijn met inclusie. Dit is bijna altijd een thema dat op de agenda staat van gemeentes. Er komen hier verschillende aspecten bij kijken, zowel ruimtelijke toegankelijkheid als veiligheid. Het is belangrijk dat deze aspecten allemaal samen bestudeerd worden, want als een stad alleen veilig is maar niet toegankelijk, dan is die dus alsnog niet inclusief.

Interessante vragen

  • Op welke manier is een stad niet toegankelijk? Hoe zou dit anders kunnen? Wie wordt hierdoor buitengesloten?
  • Voor wie is de publieke ruimte gemaakt? Geldt een stad wel als publieke ruimte?
  • In hoeverre en op welke manier heeft architectuur een invloed op de toegankelijkheid van steden?
  • Wat betekent inclusie voor een stad? In hoeverre kan een inclusief beleid ook zorgen voor uitsluiting?
  • Wat voor plaats hebben daklozen in de stad? Waarom wordt er streng stedelijk beleid gevoerd tegen daklozen?
  • Waarom voelen mensen zich onveilig in een stad en hoe kan dit verholpen worden?
  • Denk ook na over steden waar je in de buurt woont. In hoeverre nemen die maatregelen om inclusief te zijn?
  • Is een stad ontoegankelijk als je geen geld hebt? Zijn er nog plekken om te zijn waar je niet hoeft te betalen in de stad?

Bronnen & literatuur

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.