Jongeren hebben wel degelijk een stem - de taal die zij teweeg brengen

Jongeren maken voor een groot deel hun eigen wereld. In die wereld ontwikkelen ze vaak ook een eigen vorm van taalgebruik, die soms zo verschillend is van de standaardtaal dat er sprake is van een eigen taal. Vooral in multiculturele omgevingen gaat het dikwijls om een mengtaal waarin elementen van verschillende talen, zoals het Engels, Turks, Surinaams of Marokkaans-Arabisch met een Nederlands basispatroon gecombineerd worden. Doe hier zelf onderzoek naar in je profielwerkstuk met de interessante vragen en literatuur op deze pagina.

Ouderen zijn vaak bang dat dit soort jongerentaal leidt tot het verdwijnen van de standaardtaal, of het verval van het "correcte taalgebruik". Bij nader onderzoek blijkt meestal dat jongerentalen juist een creatieve uiting van een goede taalbeheersing zijn.

Interessante vragen

  • Bestaat er één jongerentaal of zijn ze per stad/school verschillend?
  • Waarom worden jongerentalen gesproken?
  • Spreken jongens andere jongerentalen dan meisjes?
  • Spreken allochtone jongeren andere mengtalen dan autochtone jongeren?
  • Hoe verschillen de jongerentalen van de standaardtaal (woordenschat, intonatie, grammatica)? Waar komen bijvoorbeeld de woorden in jouw jongerentaal vandaan? Of hoe verschilt de woordvolgorde van de jongerentaal met standaardtaal?
  • Jongerentalen zijn meestal spreektalen: hebben ze ook invloed op schrijftalen (bijvoorbeeld sms’en in straattaal)?
  • Hoe staan jongeren, leraren, ouders tegenover jongerentaal? Denken mannen daar anders over dan vrouwen? Wat zijn hun vooroordelen?
  • Waar komen de woorden in jouw jongerentaal vandaan?
  • Wat is de invloed van jongeren op taal?

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.