Le français: une langue romane sous influence

Weet je waar het Frans eigenlijk vandaan komt, hoe het is ontstaan, en wanneer? Doe zelf onderzoek naar deze en verwante vragen in je profielwerkstuk en gebruik deze pagina ter inspiratie voor een mogelijk onderwerp.

Om te begrijpen hoe het Frans is ontstaan kijken we naar de volksverhuizingen in West-Europa en de talen die door deze verhuizingen in contact kwamen met elkaar. Het Frans is immers voortgekomen uit het vulgair Latijn dat de Romeinse soldaten spraken tijdens de bezetting van Gallië onder Julius Cesar. Dit gesproken Latijn kent twee grote invloeden die het zo uniek maakt. Ten eerste die van de Keltische taal die de Gallische stammen bleven spreken terwijl ze tegelijkertijd ook het Volks-Latijn leerden. Door het contact tussen deze twee talen ontstond een nieuwe taal: het Gallo-Romaans. Het Gallo-Romaans is dus het geëvolueerde Latijns dat men sprak in Gallië aan het einde van de IVe eeuw.

Vanaf de Ve eeuw veroverden de Franken Noord-Gallië en stichtten ze het tweetalige “Frankenrijk”. Gedurende deze periode werd het Gallo-Romaans wederom en in nog grotere mate beïnvloed door de taal van de invallers. Vanaf dat moment spreek je van de germanisering van de taal die uiteindelijk tot het Frans zou leiden.

Wanneer werd het Gallo-Romaans nu door het Frans vervangen als spreektaal? Waarom hebben de Frankische kolonisten de Romaanse taal aangenomen en waarom hebben ze hun eigen Germaanse taal niet aan het gekoloniseerde land opgelegd?

Comment est née la langue française?

Uiteraard is het ook interessant om te kijken hoe de talen in de wereld verwant zijn. Het Frans maakt deel uit van de Romaanse subgroep (samen met Italiaans, Spaans, Portugees, Roemeens) van Indo-Europese talen. Het Nederlands behoort tot de West-Germaanse subgroep (samen met Duits en Engels) van dezelfde taalfamilie. Over vrijwel de hele wereld worden Indo-Europese talen gesproken. Wat zijn nu Indo-Europese talen? Welke Europese talen behoren niet tot de Indo-Europese talen en waarom niet?

Deze handreiking is gemaakt door de afdeling Franse Taal en Cultuur van de Faculteit der Letteren.