Leenwoorden

Van veel leenwoorden zijn we ons al helemaal niet meer bewust dat ze eigenlijk uit een andere taal komen, omdat ze ondertussen zo ‘vernederlandst’ zijn. Onderzoek in je profielwerkstuk waarom en hoe mensen van leenwoorden gebruik maken.

De woordenschat van een taal verandert voortdurend. Dit komt omdat onze maatschappij voortdurend verandert. Voor nieuwe dingen (uitvindingen, culturele begrippen, nieuwe fenomenen) waar we mee in aanraking komen hebben we nieuwe woorden nodig. Heel vaak nemen we dan een woord over uit een andere taal, denk bijvoorbeeld maar aan website, airbag, cruise of schnitzel.

Het kan ook zijn dat we in onze taal wel een woord hebben voor een bepaald concept, maar dat een woord uit een andere taal net een andere nuance uitdrukt (zoals bijvoorbeeld het geval is met chillen), of dat het gebruik van de niet-Nederlandse term meer prestige geeft (zoals in benamingen van beroepen bijvoorbeeld: een human resource manager klinkt veel belangrijker dan een “hoofd personeelszaken”).

Het gebruik van leenwoorden is een fenomeen van alle tijden. Van veel woorden zijn we ons al helemaal niet meer bewust dat ze eigenlijk uit een andere taal komen, omdat ze ondertussen zo ‘vernederlandst’ zijn (zoals je duidelijk ziet in portemonnee, afkomstig van het Franse porte-monnaie).

Gebruik je woorden uit andere talen in het Nederlands?

Interessante vragen

  • Wat zijn de verschillende redenen voor een taal of een taalgemeenschap om gebruik te maken van leenwoorden?
  • In welke sectoren of domeinen van de samenleving komen leenwoorden relatief vaak voor en in welke minder? Wat zijn de redenen hiervoor?
  • Gebruiken jongere sprekers bijvoorbeeld vaker Engelse termen dan oudere sprekers?
  • Wat zijn de verschillen tussen de Nederlandse en Franse taalpolitiek ten aanzien van leenwoorden in de taal?

Deze handreiking is gemaakt door de afdeling Franse Taal en Cultuur van de Faculteit der Letteren.