Liever een goede buur dan een verre vriend; in hoeverre lijken wij op onze buurlanden?

Als buurlanden denken Duitsland en Nederland elkaars culturen goed te kennen. Maar is dat echt wel zo? Onderzoek in je profielwerkstuk in hoeverre deze zo op het oog veel met elkaar gemeen hebbende culturen daadwerkelijk met elkaar overeenkomen.

Veel leerlingen zijn als onderdeel van hun onderwijs op de middelbare school op reis gegaan om zo een andere cultuur te ontdekken. Sommige reizen gaan wat verder weg, maar veel blijven ook wat dichter bij huis, om zo meer te weten te komen over onze buurlanden.

Duitsland is daarbij vaak een geliefde bestemming. Niet al te ver weg en hierdoor vrij makkelijk bereikbaar. Ook onze culturen lijken redelijk overeen te komen. Oktoberfeesten en kerstmarkten zijn bijvoorbeeld niet meer weg te denken uit de Nederlandse cultuur. Omgekeerd is bijvoorbeeld het Holländisches Viertel in Potsdam (bij Berlijn) een grote trekpleister en zijn Duitsers vaak gek op ons typisch Nederlandse eten en komen ze hier vaak op vakantie. Als buurlanden denken Duitsland en Nederland elkaars culturen goed te kennen. Maar is dat echt wel zo? En in hoeverre komen deze zo op het oog veel met elkaar gemeen hebbende culturen daadwerkelijk met elkaar overeen? Wat is de aantrekkingskracht van de buurcultuur?

Ook is het natuurlijk interessant om na te denken over landen als België, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, al is het bij de laatste twee natuurlijk discutabel of ze strikt gezien tot buurlanden gerekend kunnen worden. Toch zijn er veel wederzijdse invloeden te ontdekken.

Interessante vragen

  • Waar moet een goede buitenland-/cultuurreis aan voldoen?
  • Wat wil je als leerling en/of docent überhaupt bereiken met een buitenland-/cultuurreis?
  • Wat heb je als leerling nodig om de taal van de buren te gaan spreken? En welke belemmeringen spelen hiermee eventueel een rol?
  • Culturele aspecten als muziek, feestdagen, bouwkunst
  • Infrastructuur
  • Hiërarchie (in het bedrijfsleven en bij de overheid)
  • De omgangsvormen
  • Het onderwijs

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.