Limburg, een ideaaltype regio?

Limburg en andere grensregio's hebben een decentrale ligging afstand tot het economische hart van het land, wat leidt tot stagnatieverschijnselen. Onderzoek in je profielwerkstuk hoe grensoverschrijdende samenwerking de regio kan ontwikkelen.

Grensoverschrijdende samenwerking is een trend die de laatste jaren inzet is door veel regio's in perifere gebieden van landen in de Europese Unie. Grensregio's liggen vaak in de periferie van het eigen land en hebben vanwege hun decentrale ligging ten opzichte van het centrum van de nationale economie vaker te maken met stagnatieverschijnselen dan centraler gelegen.

Nederlands en Belgisch-Limburg behoren dan wel tot twee aparte landsdelen sinds 1839, het gebied vormt nog steeds een culturele éénheid waarmee Limburgers zich graag identificeren. Onder de naam ‘Oost west, Limburg best' doen de twee provinciën een poging om de toekomst op een aantal vlakken gezamenlijk aan te pakken. Aanleiding voor het ‘Limburg Charter' zijn, behalve dat het precies 170 jaar geleden is dat de twee provincies uit elkaar zijn gegaan, de recente Europese regionale ontwikkelingen waarbij grensoverschrijdende samenwerking volgens de beide provincies een must is geworden.

Sinds 2009 hebben de besturen van beide provincies de handen ineen geslagen en een intentieverklaring getekend waarin zij op verschillende vlakken willen samenwerken en daarnaast tot gezamenlijk beleid willen komen.

Interessante vragen

  • In hoeverre komen vormen van regionalisering in grensregio's tot uiting in de huidige plannen van de beleidsmakers in Belgisch en Nederlands Limburg?
  • Welke ideeën over de regio komen er uit het beleid van de twee Limburgse provincies?
  • In hoeverre is een grensoverschrijdende samenwerking daadwerkelijk noodzakelijk?

Links

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen