Mode en beeldvorming, vanaf de 19e eeuw tot heden

Bekijk bronnen ter inspiratie voor jouw profielwerkstuk over mode en beeldvorming door de jaren heen.

Film

 • The Danish Girl (2015)
  Begin jaren twintig van de vorige eeuw poseert de Deense schilder Einar Wegener (Redmayne) op verzoek van zijn eveneens schilderende vrouw Gerda (Vikander) als vrouw. Diep van binnen heeft ie altijd geweten dat hij een vrouw was, maar na het poseren komt die vrouw eindelijk naar buiten. Ze heet Lili en zal niet meer weg gaan. Dit sensitieve portret van een van de eerste transgendervrouwen uit de geschiedenis is gebaseerd op ware gebeurtenissen en werd in handen van regisseur Tom Hooper (The King's Speech) een overtuigend en oprecht verhaal over onvoorwaardelijke liefde.

Boeken en artikelen

 • Gender in media, kunst en cultuur / Rosemarie Buikema en Iris van der Tuin (red.). - Bussum : Coutinho, 2007. - 319 pagina's
  Genderstudies heeft zich de afgelopen vijftien jaar als wetenschappelijke discipline geconsolideerd. In die periode is er zowel binnen als buiten het vakgebied veel veranderd. "Gender in media, kunst en cultuur" plaatst het proces dat genderstudies heeft doorgemaakt binnen een academische en maatschappelijke context en biedt daarnaast inzicht in specifieke ontwikkelingen binnen cultuurwetenschappelijke disciplines.
  Als een rode draad lopen door het hele boek heen de verhalen over women warriors, van mythologische figuren als Antigone tot Lara Croft, en van Florence Nightingale tot Madonna.
 • 'Onder ons': lingerie in de 19 en 20ste eeuw, Gendergeschiedenis, door Elsemieke Deunk & Anjo Bots
 • What to wear to a feminist party? / Lisa Kleeven In: Lover. - 35(2008) nr.4 (dec), p.18-21
  De veronderstelde contradictie tussen mode en feminisme is niet altijd aanwezig. Verschillende perioden benadrukken het vrouwelijke uiterlijk op eigen wijze.
 • Mythen van gender: essays voor Willy Jansen, Stefan Dudink en Liedeke Plate, november 2015, over feminisme, wetenschap, lichamen, jeugd, liefde en geweld, religie en ritueel en natie en oorlog.
 • Mode is meer dan roklengte. De impact ervan is nu wetenschappelijk onderzocht. Trouw, Els de Baan, 16 maart 2006
 • Hoe Vionnet een revolutie ontketende in de mode-industrie, Simone, 13 juni 2019

  De Franse Madeleine Vionnet (geboren in 1876) is reeds op haar negentiende opgeklommen tot de positie van eerste naaister bij het modehuis Vincent. Dan dreigt persoonlijk ongeluk (overlijden van dochtertje, echtscheiding) een eind te maken aan haar loopbaan. Maar zij vindt de weg naar de modetop terug. In de periode van 1914 tot 1940 zet zij haar eigen modehuis op en verwerft zij internationale bekendheid. Onder invloed van haar toenemende faam wordt de mode nu steeds meer vrouwvriendelijk.

 • Modernisering, consumptiecultuur en vrouwelijke individualisering. Een analyse van modevertogen in Nederland, 1880-1920, Christine Delhaye

  De opkomende consumptiecultuur aan het eind van de negentiende en het

  begin van de twintigste eeuw heeft een belangrijke rol gespeeld in de individua­lisering van vrouwen. Ik laat dit zien aan de hand van een analyse van het modediscours, zoals dat verspreid werd door twee Nederlandse damesbladen: De Gracieuse en De Vrouwen-Wereld. Mode is immers een van de markantste uitingen van de consumptiecultuur.
  Individualisering wordt hier bestudeerd vanuit een Foucauldiaans perspec­tief, als het effect van individualiserende technieken en technieken van het zelf. Tegelijk houd ik een pleidooi voor een meer genderspecifieke benadering van de processen van individualisering.

Deze handreiking is gemaakt door Radboud Gender & Diversity Studies. Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Ga dan naar deze pagina.