Modern wonen: VINEX-wijken

De VINEX-wijk is een moderne stadswijk in een voorstad. Een steeds groter percentage Nederlanders woont in een VINEX-wijk en daarom zijn er allerlei belangrijke onderzoekspunten die je kunt meenemen in je profielwerkstuk.

Een man van rond de dertig laat zijn hond uit, terwijl hij de kinderwagen voortduwt in een centraal gelegen park in zijn wijk. In het park staan diverse speeltoestellen voor de vele kinderen die in de wijk wonen. Aan weerszijden van het park staan rijen huizen die allen identiek zijn aan elkaar, auto voor de deur, een tuin die er netjes bij ligt, alles keurig op elkaar afgestemd en minstens zo schoon als bij de buren. Vrijwel alle straten in de wijk zijn verkeersluw en langs sommigen is een grachtje aangelegd.

Toegegeven, het is een wat al te karakteristiek beeld van een moderne stadswijk in een voorstad. Maar een steeds groter percentage van de Nederlanders woont tegenwoordig in zo’n zogenaamde VINEX-wijk. Het woord is inmiddels een begrip, maar de betekenis van de afkorting is voor weinigen bekend. VINEX staat voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een notitie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu uit 1993 waarin uitbreidingsgebieden zijn aangewezen aan de rand van grote steden voor grootschalige nieuwbouw. Deze wijken en het beleid hiervoor zijn wellicht een interessant onderwerp voor een profielwerkstuk.

Interessante vragen

  • Wat is een VINEX-wijk?
  • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een VINEX-wijk?
  • Welke doelen worden beoogd met de bouw van VINEX-wijken? Of; Wat zijn de uitgangspunten van het VINEX-beleid?
  • Maak een vergelijking tussen twee toonaangevende VINEX-wijken (bijvoorbeeld Schuytgraaf in Arnhem en Leidsche Rijn in Utrecht).

Links

Literatuur

  • Karsten, L. & de Stigter-Speksnijder, M. (2006), Vinex-wijken: de professionele kritiek en de dagelijkse woonpraktijk: een essay, Utrecht.

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.