Neurobiologie

Hoe beïnvloedt cafeïne het prestatievermogen? Wat is de invloed van een placebo op de hersenen? In je profielwerkstuk kun je onderzoek doen naar de invloed van cafeïne op het concentratie- en reactievermogen van de mens.

Niek Stortenbeker en Jan van de Kerkhof (Nijmegen) hebben voor hun profielwerkstuk onderzoek gedaan naar de invloed van cafeïne op het concentratie- en reactievermogen van de mens. Ze hebben dit onderzocht door de resultaten van de verschillende testen te vergelijken tussen personen die cafeïne toegediend kregen en personen die een placebo toegediend kregen.

Interessante vragen

  • Hoe beïnvloedt cafeïne het prestatievermogen?
  • Wat is de invloed van een placebo op de hersenen?
  • Wat is het verband tussen de werking van een placebo en conditionering?

Literatuursuggesties