Stop aux anglicismes

In Nederland kiest men er vaak voor om onderwijs in het Engels aan te bieden. In Frankrijk denken ze daar vaak heel anders over. Wat zijn de redenen dat men in Frankrijk taalpolitiek bedrijft? Onderzoek deze vraagstukken in je profielwerkstuk.

De invloed van het Engels op andere talen in Europa is erg groot. In Nederland lijkt men dat te accepteren of sterker nog, kiest men er vaak voor om onderwijs in het Engels aan te bieden. In Frankrijk denken ze daar vaak heel anders over. 

Kijk maar eens naar de twee volgende reclamespotjes waarin de ‘Conseil Supérieur de l'Audiovisuel’ (CSA) mensen op een ludieke wijze oproept bewust om te gaan met de eigen taal en anglicismes of sms-taal in de communicatie te vermijden.

Wat zijn de redenen dat men in Frankrijk taalpolitiek bedrijft? Wat zijn de verschillen in het gebruik van anglicismen in Nederland en Frankrijk? Hoe bewust zijn Nederlanders en Fransen zich van het gebruik van Engelse woorden in hun eigen taal?

Deze handreiking is gemaakt door de afdeling Franse Taal en Cultuur van de Faculteit der Letteren.