Terrorisme en het strafrecht

Recente wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht maken dat een verdachte van 'terrorisme' anders wordt behandeld dan een ‘standaard’ verdachte. In je profielwerkstuk kun je onderzoek doen naar dit onderscheid en naar de strafrechtelijke impact.

In de afgelopen jaren hebben verschillende wetsvoorstellen met betrekking tot terrorisme en terroristische misdrijven de revue gepasseerd met het voornaamste doel de strafrechtelijke handhaving ten aanzien van terrorisme te versterken. In het huidige Wetboek van Strafrecht zijn omtrent terrorismebestrijding een aantal wetswijzigingen doorgevoerd.

De wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht hebben als resultaat gehad dat de verdachte van een misdrijf met een terroristisch oogmerk anders wordt behandeld in vergelijking tot de ‘standaard’ verdachte. Zo zijn de gevangenisstraffen voor bepaalde delicten hoger indien zij met een terroristisch oogmerk gepleegd zijn, is samenspanning met als doel een terroristisch misdrijf te plegen strafbaar en kan een verdachte van een terroristisch misdrijf makkelijker worden vastgehouden tijdens het vooronderzoek. De vraag is of dit rechtvaardig is.

Interessante vragen

  • Wat wordt verstaan onder terrorisme en/of terroristisch oogmerk?
  • Wat zijn de rechten en plichten binnen het strafrecht van de verdachte, meer specifiek de verdachte die wordt verdacht van een terroristisch misdrijf?
  • Wat vind jij van het feit dat de verdachte van een terroristische misdrijf anders worden behandeld dan de ‘standaard’ verdachte? Moeten alle verdachten niet gelijk worden behandeld?
  • Wat wordt bedoeld met een intentiestrafrecht en een daadstrafrecht?
  • Is de veiligheid van de maatschappij belangrijker dan de rechten van de verdachte, die verdacht wordt van een misdrijf met terroristisch oogmerk?