Waarom hebben we onafhankelijke centrale banken nodig?

In de afgelopen jaren zijn centrale banken steeds onafhankelijker geworden van overheidsinvloeden. De reden hiervoor is dat we willen dat ze zich richten op een stabiel monetair beleid in plaats van op productieverhoging of werkloosheidsvermindering. Maar waarom?

Theoretisch en empirisch onderzoek suggereert dat onafhankelijkheid van centrale banken inderdaad leidt tot minder inflatoir monetair beleid. Empirisch is er een sterke relatie (correlatie) tussen inflatie en een index die de mate van onafhankelijkheid van centrale banken aangeeft.

Theoretisch wordt gesteld dat overheden centrale banken, als ze dat kunnen, in de richting van een inflatoir monetair beleid proberen te sturen. Het idee is om meer geld beschikbaar te maken voor mensen om uit te geven en zo een productieverhoging te creëren. Er kan echter aangetoond worden dat het resultaat geen betere economie is, maar alleen meer inflatie.

Interessante vragen

  • Wat is onafhankelijkheid van een centrale bank? Instrumentonafhankelijkheid versus doelonafhankelijkheid.
  • Wat zijn monetaire beleidsdoelen? Hoe beïnvloedt onafhankelijkheid deze doelen? 
  • Hoe onafhankelijk zijn de Europese Centrale Bank en het Amerikaanse Federal Reserve System? Wat zijn hun monetaire beleidsdoelen?
  • Wat is tijd-inconsistentie? Waarom is tijd-inconsistentie een probleem voor een op stabiliteit gericht monetair beleid?
  • Zou het goed zijn om centrale banken alleen geïnteresseerd te hebben in inflatiebeheersing als de economie lijdt onder de huidige kredietcrisis?

Onderzoeksvoorstel

Dit onderzoek kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd:

  1. Beschrijving van de onafhankelijkheid van centrale banken en bespreking van monetaire beleidsdoelen.
  2. Empirische studie van de onafhankelijkheid van centrale banken: eenvoudige regressieanalyse.
  3. Grafisch-theoretische analyse van het tijd-inconsistentieprobleem (op basis van een vereenvoudigde versie van het Barro-Gordon model zoals bijvoorbeeld gepresenteerd in het boek van Gärtner).

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl).

Deze handreiking voor een profielwerkstuk wordt aangeboden door de Faculteit der Managementwetenschappen.