Wat brengt het outsourcen van bedrijfsactiviteiten met zich mee?

De laatste decennia besteden steeds meer bedrijven bepaalde activiteiten uit naar andere bedrijven. Hoe kwaliteit van uitbesteedde producten en services gewaarborgd kan worden, is een interessant onderzoek voor je profielwerkstuk. Bekijk de mogelijke vragen en bronnen op deze pagina voor inspiratie.

De laatste decennia zijn steeds meer bedrijven bezig met het ‘outsourcen’ (uitbesteden) van hun activiteiten. Dit betekent dat ze niet alle elementen van hun product meer zelf maken, maar bepaalde onderdelen door andere bedrijven laten maken. Het kan ook zo zijn dat ze bijvoorbeeld hun financiële administratie uitbesteden aan andere bedrijven. Dit outsourcen brengt echter allerlei risico’s met zich mee, het bedrijf moet er bijvoorbeeld op vertrouwen dat de bedrijven waarnaar men ‘outsourced’ ook goede kwaliteit leveren.

Er wordt veel onderzoek gedaan hoe deze relaties tot stand komen, wat de belangrijkste condities zijn voor deze type relaties en hoe deze relaties gecontroleerd kunnen worden. Een manier om deze relatie te controleren is op basis van de zogenaamde ‘transactie-kosten theorie’. Deze theorie stelt dat er kosten zijn die vooraf (ex ante) gemaakt moeten worden om een contract tot stand te brengen en de kosten die daarna (ex post) gemaakt worden om de overeenkomst te bewaken en zo nodig af te dwingen. De ex ante transactiekosten bestaan uit de kosten van het vergaren van informatie aangaande het contract. Zoals de kosten van de sollicitatieprocedure bij het aantrekken van nieuwe werknemers of het onderzoeken van de garantievoorwaarden bij een koop. Als over een contract onderhandeld wordt, zijn ook daarmee transactiekosten gemoeid. Men moet elkaars betrouwbaarheid en bekwaamheid onderzoeken; het contract moet worden opgesteld. Het achteraf bewaken van de uitvoering van het contract brengt kosten met zich mee. Het afdwingen van de overeenkomst kan kosten van gerechtelijke procedures veroorzaken.

Interessante vragen

  • Welke risico’s kleven er aan het outsourcen van activiteiten?
  • Wat zijn de voordelen voor een bedrijf om delen te outsourcen?
  • Welke samenwerkingsverbanden kunnen er tussen bedrijven bestaan?
  • Wat is de transactiekostentheorie?
  • Hoe kunnen relaties tussen bedrijven gecontroleerd worden?

Links en Literatuur

  • Informatie over outsourcen.
  • ‘Nederland aan kop met uitbesteden’, krantenartikel uit de NRC.
  • J.Mohr & R. Spekman (1994). Characteristics of partnership succes: parnership attitutes, communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic management Journal, vol 15, 135-152.

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.