Werkdruk onder docenten?!

Welke factoren veroorzaken de werkdruk onder docenten en hoe kunnen deze worden behandeld? Bekijk hier interessante vraagstukken en literatuur voor je profielwerkstuk.

Sinds jaar en dag is de hoge werkdruk een belangrijk onderwerp van gesprek en discussie tussen werkgevers en werknemers. In de onderwijssector is dit niet anders. Integendeel, juist de hoge mate van werkdruk wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste negatieve aspecten van de onderwijssector.

In 2008 werden een serie stakingen georganiseerd door docenten, gesteund door de vakbonden met als belangrijkste doel de werklast te verminderen. Zo zegt Leoniek Rolvink, lerares Engels op College het Loo in Voorburg: „Er ligt veel druk op jonge leraren. Je wordt aangemoedigd om reizen te organiseren, mentorklassen onder je hoede te nemen, toneel te begeleiden. De werkdruk is enorm.”

Er kunnen allerlei redenen zijn voor hoge werkdruk zoals het werken onder tijdsdruk, maar ook fysieke factoren kunnen werkdruk veroorzaken zoals het moeten uitvoeren van fysiek zwaar werk. Daarnaast zijn factoren als ontplooiingsmogelijkheden en de vrijheid om het werk zelf in te richten belangrijk, indien mensen dit niet hebben in hun werk kan dit voor een hoge werkdruk zorgen.

Interessante vragen

  • Welke factoren zijn van invloed op werkdruk?
  • Hoe zou het bestuur van een school de werkdruk van docenten kunnen verminderen?
  • Hebben de docenten op jouw school ook last van werkdruk?  Tip: interview je docenten.
  • Wat is het standpunt van de vakbonden met betrekking tot werkdruk? En wat is het standpunt van de politieke partijen?
  • Heb je zelf ook wel eens werkdruk ervaren. Zo ja, waardoor kwam dit en hoe voelde jij je toen?

Links

Literatuur

  • S. Steyaert, F. Janssen en S. Hellings (1998). Werkdruk en arbeidsorganisatie in het onderwijs.
  • K. Ballet (2007). Worstelen met werkdruk: de ervaring van intensificatie bij leerkrachten in het basisonderwijs.

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl) en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.