Zonnecellen

Organische zonnecellen hebben een voordeel ten opzichte van normale anorganische zonnecellen maar het rendement is nog niet zo hoog. Onderzoek in je profielwerkstuk hoe de technologie toegepast of verbeterd kan worden.

Doordat het steeds noodzakelijker is gebruik te maken van duurzame energie, wordt zonne-energie ook steeds belangrijker. Organische zonnecellen hebben een voordeel ten opzichte van normale anorganische zonnecellen, doordat ze van zichzelf goedkoop zijn, flexibel in zowel kleur als vorm en kunnen worden verwerkt in vele toepassingen. Toch is het rendement nog niet zo hoog als dat van anorganische zonnecellen. Om het rendement te verhogen is er nog veel onderzoek nodig naar deze organische zonnecellen. Het rendement is afhankelijk van veel verschillende eigenschappen van de donoren en acceptoren, waaronder de absorptie van licht.

Je maakt organische zonnecellen door donoren en acceptoren op te lossen in chloroform en dan van deze materialen te meten hoe hoog het absorptieniveau van licht is per golflengte. Je kan dit meten met een UV-Vis spectrofotometer. Uit de zo verkregen gegevens kan je de beste combinatie donor-acceptor voor een organische zonnecel kiezen.

Interessante vragen

  • Welke stoffen kunnen worden gebruikt als acceptoren en donoren?
  • Hoe maak je zelf een organische zonnecel?
  • Hoe werkt een (organische) zonnecel? Of hoe wordt licht omgezet in stroom?
  • Wat is het lichtspectrum?
  • Wat is de relatie tussen het lichtspectrum en de opbrengst van zonnecellen?
  • Welk donormateriaal is het best in staat licht te absorberen van golflengten tussen 400 nanometer en 900 nanometer?
  • Welk acceptormateriaal is het best in staat licht te absorberen van golflengten tussen 400 nanometer en 900 nanometer?
  • Welke twee materialen, een donor en een acceptor, bezitten samen de meest gunstige lichtabsorptie eigenschappen voor gebruik in een organische zonnecel?

Literatuurtips