Verslagleggen in je profielwerkstuk

Een logisch gestructureerde tekst heeft een innerlijke structuur, die ontstaat door informatie stapsgewijs te ordenen, en een uiterlijke structuur, waarbij je de lezer begeleidt in het herkennen van de structuur met behulp van signaalwoorden, kernzinnen en verbindingszinnen. 

Maak gebruik van de hand-outs, literatuur en websites om zowel de innerlijke als uiterlijke structuur in je profielwerkstuk te versterken.

Hand-outs | Innerlijke structuur

Video's

Bekijk de video met tips voor het schrijven van een goed PWS-verslag. Bekijk ook eens de specifieke video's met tips voor het schrijven van een goede titel, inleiding en discussie.

Meer weten?

Literatuur

  • Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. van der & Wa, E. van der (2012). Zelf leren schrijven. Den Haag: Boom Lemma.
  • Burger, P. & Jong, J. de (2009). Handboek Stijl: Adviezen voor aantrekkelijk schrijven, 2e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Dirven, J. & Haag, E. (2008). Schrijven in stappen. Handboek voor de verslaglegging van literatuuronderzoek. Utrecht: Lemma.
  • Jong, J. de (2011). Handboek academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.
  • Schoordijk, F. & Goosen, M. (2014). Basisvaardigheden Academisch Schrijven. Bussum: Coutinho.

Websites