50-jarig jubileum voor steunpilaar van parlementair geheugen

Op 16 februari bestaat het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit vijftig jaar. Het CPG is het enige onderzoeksinstituut in Nederland dat systematisch onderzoek doet naar onze parlementaire geschiedenis. Samenkomen kan nog niet, maar het CPG wil het jubileum niet stilletjes voorbij laten gaan. Daarom viert het CPG het feest online.

Het CPG werd op 16 februari 1971 opgericht door Frans Duynstee, hoogleraar staatsrecht, met als doel wetenschappelijk onderzoek te doen op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Tot de kerntaken van het CPG behoort sindsdien de publicatie van de serie ‘Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945’, die in het vakgebied geldt als standaardliteratuur.

In de loop der jaren zijn er veel taken bijgekomen, zoals onderwijs aan studenten en de uitgave van het ‘Jaarboek Parlementaire Geschiedenis’. Daarnaast draagt het CPG zorg voor een serie biografieën van oud-premiers. Biografieën van Dries van Agt en Piet de Jong verschenen al en momenteel wordt gewerkt aan die van Ruud Lubbers. Ook publiceerde het CPG studies over aftredende bewindspersonen en over kabinetsformaties. Vanwege de ontwikkelde expertise wordt het CPG regelmatig vanuit ‘Den Haag’ gevraagd voor opdrachten en commissies, zoals de commissie die in opdracht van de Tweede Kamer de eerste kabinetsformatie zonder de regisserende rol van de Koning evalueerde.

Een waardevol instituut

Volgens de huidige directeur Carla van Baalen, hoogleraar Parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit, is het CPG van cruciaal belang voor het documenteren en onderzoeken van onze parlementaire geschiedenis. ‘Wij zijn het enige instituut in het land dat echt systematisch onderzoek doet naar de Nederlandse parlementaire geschiedenis. En dat is van grote waarde voor ons collectieve politieke geheugen, waarover nu juist wordt geklaagd dat dat in Den Haag aan het afnemen is als gevolg van de hoge omloopsnelheid van politici.’

Volgens Van Baalen blijft het CPG dan ook een onmisbaar onderzoekinstituut. ‘We moeten weten hoe onze eigen politieke geschiedenis in elkaar steekt, hoe de Nederlandse parlementaire democratie in de praktijk vorm krijgt. Mensen zonder geheugen kunnen maar moeizaam functioneren, en datzelfde geldt voor een collectief, een land als geheel.’

Het jaar 2021 zal worden aangegrepen om terug te blikken op de geschiedenis van het Centrum én om stil te staan bij zijn betekenis vandaag de dag. Verschillende betrokkenen, van (oud-)medewerkers tot (oud-)bestuurders en (oud-)politici, en van studenten tot journalisten, zullen hierbij op uiteenlopende wijzen aan bod komen. Meer informatie over het jubileumprogramma voor de komende maanden is te vinden op de site van het CPG.

Meer weten? Neem contact op met

  • Irene Helsen, secretariaat CPG, i.helsen [at] let.ru.nlclass="externLink", 024 361 2463
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl, 024 361 6000

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.