Afname ongelijkheid binnen landen stagneert

Gegevens van de Verenigde Naties laten zien dat de wereldwijde ongelijkheid in ‘Human Development’ tussen landen al jaren afneemt. Nieuw onderzoek toont echter aan dat er binnen landen nog steeds grote verschillen tussen regio’s bestaan. Hoogleraar Jeroen Smits ontwikkelde samen met collega Iñaki Permanyer een nieuwe tool waarmee welvaartsverschillen binnen landen beter geanalyseerd kunnen worden: de Subationational Human Development Index (SHDI). Hij publiceert erover op 16 juli in Population and Development Review.

De huidige Human Development Index kijkt naar de ontwikkelingen op het gebied van economie, onderwijs en gezondheid om de mate van ontwikkeling van een land te beoordelen. Doordat deze index alleen op nationaal niveau kijkt blijven ongelijkheden tussen regio’s binnen landen verborgen, schrijven Smits en Permanyer. Smits: ‘Voor welvarende landen, zoals Nederland, Frankrijk of Spanje, voldoet een nationale index prima. Deze landen zijn zo rijk dat ze ook in afgelegen regio’s voor redelijke gezondheidszorg en scholen kunnen zorgen. Maar in armere landen zeggen zulke nationale data een stuk minder.’

'De Subnational Human Development Index geeft voor gemiddeld tien regio’s per land de mate van Human Development weer', legt Smits uit. Met deze index (publiekelijk toegankelijk via de Global Data Lab website) kun je dus met tien keer zo veel detail de ongelijkheid in de wereld waarnemen. 'In de landen op het laagste- en middenniveau van ontwikkeling verdubbelt de ongelijkheid die je dan ziet. In Tanzania, India of Colombia hebben de centrale regio’s en grote steden al een redelijk niveau van Human Development bereikt, maar zijn de meer afgelegen en plattelandsgebieden duidelijk achtergebleven.'

Minder ongelijkheid

De verschillen in Human Development in de wereld zijn de afgelopen jaren afgenomen. Smits en Permanyer laten zien dat deze afname vooral komt doordat de ongelijkheid tussen landen is afgenomen. De verschillen binnen landen zijn veel minder gedaald. Ook de toename van de wereldbevolking blijkt een remmende factor te zijn. Smits: ‘De bevolkingsgroei is hoger in de regio’s met het laagste ontwikkelingsniveau. Dat vertraagt de daling van de ongelijkheid substantieel. Vanwege de verwachte sterke bevolkingsgroei in sub-Sahara Afrika zal dit effect de komende jaren nog toenemen.

Corona raakt ontwikkeling hard

De Verenigde Naties luidden onlangs de noodklok, omdat dit jaar door de impact van Corona voor het eerst sinds het begin van de metingen het niveau van Human Development in de wereld dreigt te dalen. De organisatie waarschuwt dat het virus de winst van de afgelopen jaren zou kunnen wegvagen, omdat het alle drie de peilers van Human Development – gezondheid, onderwijs en economische groei - hard raakt. Maar de impact van corona kan tussen regio’s fors verschillen. De data die Smits deelt kunnen daarom helpen een gerichtere aanpak te ontwikkelen.

Smits: ‘Deze verschillen bieden aanknopingspunten om zicht te krijgen op factoren die de verspreiding van de ziekte beinvloeden. Onderzoekers kunnen bij het analyseren van verschillen in corona-infecties tussen regio’s onze gegevens over opleidingsniveau, armoede en gezondheidszorg op regionaal niveau gebruiken om hun modellen te verfijnen. Als we weten waarom het virus in bepaalde regio’s harder toeslaat dan elders kan effectiever beleid ontwikkeld worden om verspreiding tegen te gaan.’

Publicatie

'Inequality in Human Development across the Globe', Population and Development Review.

Meer weten? Neem contact op met

  • Jeroen Smits, j.smits [at] fm.ru.nl (j[dot]smits[at]fm[dot]ru[dot]nl)
  • Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl), 024 361 6000