Promotie Niek Kok
Promotie Niek Kok

Alumnus Niek Kok promoveerde op 'Learning from moral case deliberation in the ICU'

Op 6 maart jl. promoveerde onze alumnus Niek Kok op het proefschrift Learning from moral case deliberation in the ICU: effects on moral distress, burnout, and organisational culture

Niek studeerde in 2017 cum laude af als politicoloog, werkte vervolgens in Den Haag voor de Prof. Mr. B.M. TeldersStichting en startte in 2019 als promovendus bij de sectie Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare en de afdeling intensive care van het Radboudumc. De lezer zal in het proefschrift zijn wortels in de politicologie herkennen: er zitten stukjes conflictstudie, politieke theorie, machtsanalyse en uiteraard kwantitatieve en kwalitatieve methodologie in.

Niek, nu dr. Kok, vervolgt zijn academische carrière als postdoctoraal onderzoeker bij de sectie Ethiek van de Gezondheidszorg bij het Radboudumc.

Download zijn proefschrift hier

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Politicologie