ARPH-proefschriftprijs voor Inge Stortenbeker

Inge Stortenbeker, onderzoeker bij het Centre for Language Studies (CLS), heeft onlangs de Proefschriftprijs 2022 ontvangen van de Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH). Haar proefschrift, getiteld Language use in clinical interactions about medically unexplained symptoms, onderzocht de communicatie tussen artsen en patiënten over onverklaarde klachten/symptomen.

Stortenbeker gebruikte zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden om te onderzoeken hoe taalgebruik in deze consulten verschilt van taalgebruik in consulten over medisch verklaarde klachten/symptomen. Haar onderzoek toonde aan dat er duidelijke verschillen zijn in het taalgebruik en de interacties tussen artsen en patiënten in deze consulten, wat kan leiden tot verschillende uitkomsten voor de patiënt.

De ARPH prees Stortenbeker voor haar duidelijke en toegankelijke schrijfstijl en haar vermogen om verschillende onderzoeksmethoden te integreren. Ze prezen ook de relevantie en tijdigheid van haar onderzoek, evenals de klinische relevantie en de naleving van goede wetenschappelijke praktijken. Haar onderzoek zal naar verwachting bijdragen aan een beter begrip van de communicatie tussen artsen en patiënten over onverklaarde klachten/symptomen.

De ARPH is een wetenschappelijke vereniging die onderzoekers bijeenbrengt die de interactie tussen psychologische en fysieke gezondheid bestuderen. De vereniging organiseert conferenties en workshops om onderzoekers de mogelijkheid te bieden om hun bevindingen te delen en samenwerking te bevorderen.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren