Uitreiking prof. mr. Tijn Kortmannprijs
Uitreiking prof. mr. Tijn Kortmannprijs

Belle Vulto en Max Theunisse winnen prof. mr. Tijn Kortmannprijs 2023

Op donderdag 19 oktober 2023 werd tijdens de Van der Grintenlezing de prof. mr. Tijn Kortmannprijs voor publicaties uitgereikt. In het bijzondere lustrumjaar van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid mochten docent Burgerlijk recht Belle Vulto en docent Bestuursrecht Max Theunisse de prijzen in ontvangst nemen.

De Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN) is de initiator van deze prijs en beoogt hiermee de excellentie onder promovendi en junior-docenten van de Nijmeegse rechtenfaculteit te stimuleren en te belonen. De prijs is tweeledig en wordt jaarlijks uitgereikt voor publicaties liggend op het onderzoeksterrein van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) en het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR). Aan het winnen van de prof. mr. Tijn Kortmannprijs is een bedrag van 1.250 euro verbonden. De SRN ontving dit jaar zestien inzendingen: acht voor OO&R, acht voor SteR.

Belle Vulto (OO&R) won de prijs voor haar essay 'Het vergeten strijdwapen tegen insolventieclausules: art. 35b Fw en het negotium mixtum cum donatione'. Max Theunisse (SteR) ontving de prijs voor zijn essay 'Transparantienormen voor ministers en staatssecretarissen'. Beide promovendi ontvingen de prijs uit handen van de voorzitter van de jury, mr. Yvo van Kuijck, voorafgaand aan de Van der Grintenlezing 2023 die dit jaar werd uitgesproken door eredoctor Geert Corstens.