Nederlandse politieagent in 1977
Nederlandse politieagent in 1977

Beurs voor onderzoek naar aanpassingen van de politie aan veranderende maatschappelijke verwachtingen

NWO heeft in het kader van het programma Promoties in de Geesteswetenschappen zestien veelbelovende onderzoekers geselecteerd voor financiering. Een van hen is Laura Brinkhorst, die met de beurs haar onderzoek zal uitvoeren aan het Radboud Institute for Culture and History (RICH) aan de Radboud Universiteit. Brinkhorst gaat zich richten op de vraag hoe de politie in Nederland zich heeft aangepast aan veranderende maatschappelijke en bestuurlijke verwachtingen gedurende de periode van de jaren '30 tot en met de jaren '80.

Het programma Promoties in de Geesteswetenschappen heeft als doel om jong talent in de geesteswetenschappen te stimuleren en te ondersteunen. De financiering wordt mogelijk gemaakt door het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. In totaal is er bijna 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld in deze ronde. Elke goedgekeurde onderzoeksproject ontvangt een bijdrage van 20 procent van de instelling die de aanvraag heeft ingediend.

Waakzaam en Dienstbaar

Het onderzoek van Laura Brinkhorst, onder de titel "Waakzaam en Dienstbaar: Hoe de politie zich aanpaste aan veranderende maatschappelijke en bestuurlijke verwachtingen in Nederland (jaren '30 t/m '80)", richt zich op de reactie van Nederlandse politiekorpsen op maatschappelijke en politieke druk. Het onderzoek zal zich richten op de interne aanpassingsprocessen vanuit een langetermijnperspectief. Vijf middelgrote gemeenten zullen worden onderzocht aan de hand van drie centrale thema's: inclusie en diversiteit, de balans tussen ambtelijke en persoonlijke/politieke overtuigingen van politieagenten, en interacties met burgers, zoals etnisch profileren en het gebruik van geweld.

Meer informatie op de website van NWO

Contactinformatie

Thema
Geschiedenis, Politiek