Etienne Rouwette portret
Etienne Rouwette portret

‘Brainstormen gaat de wereld niet redden’.

Voor het tegengaan van klimaatverandering zijn moeilijke besluiten nodig. Maar hoe kom je tot een goede beslissing? In zijn boek Engaged Decision Making bespreekt hoogleraar Etiënne Rouwette methoden die daarbij kunnen helpen. ‘Bij de klimaatconventie van Macron was er te weinig focus.’   

In organisaties zijn het meestal teams die verantwoordelijk zijn voor grote beslissingen. Beslissingen door deze teams pakken in drie van de vier gevallen verkeerd uit, zo laat onderzoek zien. ‘De gekozen opties worden niet geïmplementeerd of lossen het probleem niet op’, vertelt Etiënne Rouwette, hoogleraar onderzoeks- en interventiemethodologie bij de afdeling Bedrijfskunde. ‘Die verkeerde aanpak komt in essentie neer op een top-down-benadering. Niet alle mensen mogen meedenken over de beslissing. Vervolgens blijkt dat daardoor niet aan alle effecten is gedacht en is er vaak tegenwerking van hen die niet zijn gehoord.’ Een voorbeeld hiervan in de politiek is de stikstofkaart die het kabinet in 2022 publiceerde. Daarop stond per gebied aangegeven hoeveel stikstofreductie nodig was. ‘Zeer top-down. Het is niet raar dat de landbouwsector daartegen in actie kwam.’  

Vasthouden aan eigen ideeën 

Als mensen wel betrokken worden, kunnen ze hun kennis delen en is er oog voor meerdere perspectieven. Toch zorgt meepraten niet vanzelfsprekend voor een goed resultaat. ‘Brainstormen gebeurt veel, maar je krijgt dan alleen een wand vol met ideeën. Die ideeën kun je clusteren met plakkertjes en prioriteren met stickertjes. Maar zit je dan op één lijn? Met het woord “kwaliteit” kan ik iets heel anders bedoelen dan jij. In een brainstorm kom je daar niet achter.’ Op die manier blijven mensen makkelijk aan hun eigen vooraannames en ideeën vasthouden, is de ervaring van Rouwette. Bij de grootste opgave van deze tijd, de aanpak van klimaatverandering, zal iets heel anders nodig zijn. ‘Brainstormen alleen gaat de wereld niet redden. De afstand tussen een losse lijst ideeën en beslissen wat we gaan doen, is te groot. Mensen en organisaties moeten meer grip op de materie krijgen om een stap te kunnen zetten.’  
 

Etienne Rouwette met boek Engaged Decision Making

Aan knoppen draaien 

In Engaged decision making komen vier methoden aan bod, gericht op het in kaart brengen van problemen, doelen, toekomstperspectieven en effecten van acties. Bij elke methode werkt een groep (vijf tot vijftien personen) met een duidelijk stappenplan waarin ideeën met elkaar verbonden worden in een model. ‘Zo’n model wordt niet van tevoren bedacht, maar samen met de groep gemaakt. Zo praat je echt over hetzelfde. Je brengt het probleem in kaart en vervolgens kijk je aan welke knoppen je kunt draaien.’ Het gebruik van data kan een belangrijke toevoeging zijn. ‘Bij de meeste vraagstukken zijn tegenwoordig veel data beschikbaar. Toch staan die meestal los van een vergadering. Ze komen even aan bod in een PowerPoint, maar worden niet echt meegenomen in het groepsproces. Bij onze methoden is dat wel het geval.’   

Burgerplatforms 

Als betrokkenen mogen meedenken over maatregelen tegen klimaatverandering worden modellen maar beperkt gebruikt, merkt Rouwette. ‘De Franse president Macron heeft in 2019 een klimaatconventie opgezet. Zeven weekenden gingen burgers in groepjes aan de slag met tal van onderwerpen. Uiteindelijk werden 149 voorstellen geformuleerd waarvan het Franse parlement een deel heeft geaccepteerd. Maar uiteindelijk bleek dat zelfs als alle maatregelen werden ingevoerd, het gestelde doel bij lange na niet gehaald zou worden.’ Zulke burgerplatforms vindt Rouwette interessant, al kijkt hij kritisch naar het groepsproces. ‘Bij die conventie van Macron was er te weinig focus. Dan komt er geen samenhangend pakket maatregelen uit. Uiteindelijk gaat het om systeemdenken.’  
 
Rouwette houdt zich al ruim twintig jaar bezig met besluitvorming. Veel belangrijke kennis die hij in deze periode opdeed, heeft een plek gekregen in het boek. Hij werkte daarvoor samen met collega Alberto Franco, werkzaam aan de Universiteit van Bristol. Er is een open access-versie van het boek. ‘Ik hoop dat het breed gelezen wordt. Deze methoden hebben hun nut in de praktijk bewezen en zijn ook bruikbaar voor de besluiten over het klimaat.’  

Meer info over Engaged Decision Making is hier te vinden.   

Tekst: Willem Claassen

Contactinformatie

Thema
Gedrag, Management, Samenleving