Project Interlink
Project Interlink

Brug tussen ambtenaren, bedrijven en burgers: INTERLINK faciliteert coproductie van publieke diensten

Een intuïtief platform dat coproductie bevordert tussen ambtenaren, bedrijven en burgers. Een ruimte waar samenwerking niet wordt belemmerd door bureaucratie, maar juist aangewakkerd door innovatie. Dát is het project INTERLINK. Een intensief onderzoeks-en ontwikkeltraject waar dr. Taco Brandsen, PhD-kandidaat Noortje Hoevens, dr. Marlies Honingh en dr. Ina Radtke aan hebben bijgedragen.

Het project INTERLINK bestond uit een multidisciplinaire samenwerking met tien partners*, waaronder drie onderwijsinstellingen, één private onderzoeksinstelling, twee technische organisaties, drie overheidsorganisaties en een communicatiebedrijf. Zij ontwikkelden een digitaal platform, genaamd Collaborative Environment, waar burgers worden betrokken bij de coproductie van nieuwe en innovatieve publieke diensten.

Het doel van het project is om barrières te overwinnen die overheidsinstanties belemmeren om efficiënt diensten te ontwikkelen en te implementeren in een Digital Single Market. Daarvoor is namelijk een juiste omgeving nodig die rekening houdt met snelle, veilige en betrouwbare infrastructuren. Het ontwerpen van het digitale platform was een zeer ingewikkelde taak, waarbij diverse tools nodig waren die samenwerking ondersteunen. Denk hierbij aan het bevorderen van interactie, het motiveren van deelnemers, het mobiliseren van middelen en het faciliteren van gedeelde besluitvorming. Bovendien houdt het platform rekening met de specificaties van verschillende governance-modellen en voldoet het aan de vereisten die de kwaliteit en betrouwbaarheid van de geproduceerde diensten waarborgen.

Maar liefst 420 gebruikers en meer dan 20 overheidsinstanties waren bij het ontwerp betrokken. Dr. Ina Radtke: ‘’Het bijzondere van INTERLINK is de interdisciplinaire aanpak waarbij wij als sociale wetenschappers nauw samenwerkten met collega's uit de informatie- en computerwetenschappen. Door deze aanpak zijn technische vraagstukken en governance-vraagstukken als gelijkwaardig beschouwd tijdens de ontwikkeling en implementatie van het digitale platform.”

Wil je meer over weten het project INTERLINK? Bekijk dan deze eindvideo.

(*) De coördinerende instelling is de Bruno Kessler Foundation (FBK). Andere partners zijn de Universiteit van Deusto, Tree Technology (TREE), Cloud'N'Sci Ltd, UCLouvain, Deda Next, het Italiaanse Ministerie van Economie en Financiën (MEF), het Ministerie van Milieu en Regionale Ontwikkeling van de Republiek Letland, de Gemeente Zaragoza en het Etopia Center for Arts and Technology.