Ontvangers Christine Mohrmann stipendia
Ontvangers Christine Mohrmann stipendia

Christine Mohrmann Stipendium voor promovendi Klara Raiber en Michelle Jansen

Met deze prijs worden veelbelovende vrouwelijke promovendi aangemoedigd om hun wetenschappelijke loopbaan na voltooiing van hun proefschrift te vervolgen. De beurs, ter waarde van €5.000,- stelt hen in de gelegenheid om bijvoorbeeld een periode door te brengen aan een universiteit in het buitenland of op een andere manier verdieping aan hun onderzoek te geven.

Klara Raiber

Klara is promovenda Sociologie aan de Radboud Universiteit en het SCOOP-programma. Binnen haar PhD project onderzoekt Klara de gevolgen van mantelzorg voor werk. 

“Ik vond het altijd al interessant om onderzoek te doen naar vormen van ongelijkheid binnen de samenleving. Hierbij focus ik vooral graag op de vragen: ‘Waar komt deze ongelijkheid vandaan?’ en ‘Hoe kunnen we deze gaan veranderen?’. Specifiek vind ik onderzoek naar genderongelijkheid interessant, en wilde dan ook een PhD over dit onderwerp doen. Het onderzoek naar de effecten van mantelzorg kon ik goed combineren met een onderzoek naar genderongelijkheid, want vrouwen hebben vaker en meer zorgtaken dan mannen.

Binnen mijn proefschrift onderzoek ik de gevolgen van mantelzorg voor werk. Ik kijk bijvoorbeeld naar de gevolgen op uurloon, werktijden of werkplezier. Hiervoor gebruik ik grootschalige enquêtegegevens. Dat mijn onderzoek belangrijk is zie ik vaak terug in mijn privé omgeving. Daar hoor ik veel verschillende verhalen en ervaringen over het combineren van mantelzorg met werk. Deze verhalen en ervaringen zijn voor mij heel inspirerend en laten ook zien dat dit een heel belangrijk onderzoek is.

Om het bereik van mijn onderzoek te vergroten wil ik het Stipendium onder andere gebruiken om korte video’s te maken over het onderzoek en de resultaten. Ik vind het belangrijk dat mensen zien en begrijpen wat de effecten van mantelzorg kunnen zijn. Op deze manier hoop ik het gesprek te starten over de (negatieve) effecten, waarna gekeken kan worden hoe we de mantelzorg in Nederland kunnen verbeteren én hoe we mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Klara Raiber

Ik ben heel dankbaar voor het feit dat ik genomineerd ben door mijn promotor Ellen Verbakel voor het Christine Mohrmann Stipendium en wil graag de belangrijke rol van mijn begeleiders en hun steun voor mijn PhD traject benadrukken.”

Michelle Jansen

Michelle is promovenda aan de afdeling Neuro- en Revalidatiepsychologie van de Radboud Universiteit. Als promovenda onderzoekt Michelle de complexe dynamiek tussen factoren die interindividuele verschillen in cognitief functioneren verklaren bij normale en pathologische veroudering.

“Gezonde veroudering is iets wat mij persoonlijk erg aanspreekt. Ik denk dat deze interesse met name is aangewakkerd toen ik op de middelbare school een bijbaan kreeg in een verzorgingshuis. Hier werkte ik op een gesloten afdeling voor ouderen met dementie. Zo hielp ik bijvoorbeeld met koffieschenken, eten klaarzetten en speelde ik spelletjes met de bewoners. Ik wist destijds niet zo goed wat ik moest verwachten, maar ervaarde het als erg positief en heb hier veel mogen leren.

Binnen mijn onderzoek ben ik geïnteresseerd in hoe we interindividuele verschillen in gezond ouder worden kunnen verklaren. Een belangrijke factor is onze hersengezondheid. Net als de rest van ons lichaam, veranderen onze hersenen naarmate wij ouder worden. Dit kan ook van invloed zijn op ons denkvermogen. Waar ik binnen mijn onderzoek benieuwd naar ben is: Hoe kan het dat sommige mensen in het dagelijks leven heel anders functioneren, ondanks dat zij dezelfde hersengezondheid hebben?

Michelle Jansen

Binnen mijn promotietraject heb ik enige tijd terug mijn dataverzameling afgerond. Natuurlijk is het uitdagend om met deze data aan de slag te gaan, maar dit vind ik juist leuk en zie ik als een kans om mijzelf verder te ontwikkelen. Bovendien heb ik hier lang naartoe gewerkt, dus dat maakt het nu extra leuk om daar eindelijk mee aan de slag te gaan. Het doel is om over anderhalf jaar mijn promotieonderzoek af te ronden. Hierna hoop ik met alle opgedane kennis de kloof tussen het wetenschappelijke onderzoek en de neuropsychologische praktijk te verkleinen. Om op deze manier ook in de toekomst verder bij te kunnen dragen aan gezonde veroudering.”

Contactinformatie