CLARIAH kent Heritage Data Grant toe om historische database van 19e eeuws Paramaribo te creëren

CLARIAH heeft een Heritage Data Grant toegekend voor de realisatie van een database van de 'wijkregisters' van Paramaribo. Deze rijke bron die bewaard is gebleven voor de periode 1828-1847 geeft een uniek inzicht in het leven in een koloniale stad tijdens de laatste decennia van de slavernij.

Bovendien zal de database - die zal worden ondergebracht bij het Nationaal Archief Suriname - het gemakkelijker maken om informatie over voorouders te vinden voor mensen met wortels in Suriname. Het project is een samenwerking tussen de Stichting Surinaamse Genealogie (SSG), het Nationaal Archief Suriname en de Radboud Universiteit. Het project wordt geleid door Thunnis van Oort, postdoctoraal onderzoeker bij de Radboud Groep voor Historische Demografie en Familiegeschiedenis.

Krachtig middel

Sinds 1828 hield het Nederlandse koloniale bestuur van Paramaribo, Suriname, een gedetailleerd bevolkingsregister bij. De registers bevatten rijke informatie, met namen, leeftijd, beroep, etniciteit en religie van (vrije) inwoners, maar ook het aantal slaven dat op een adres was gehuisvest. Een dergelijke database zal dus functioneren als een metaforische tijdmachine van een midden-negentiende koloniale stad, die laat zien hoe woonpatronen door de tijd heen veranderden, hoe mensen zich door de stad bewogen. Maar bovenal zal het een krachtig instrument zijn voor onderzoek naar familiegeschiedenis en genealogie.

Gegevensinfrastructuur

In de loop der jaren zijn de registers getranscribeerd door het nauwgezette werk van John Sang-Ajang en andere vrijwilligers van de SSG. De gegevens worden momenteel in afzonderlijke tekstbestanden aangeboden. Doel van het project is om deze bestanden te integreren in een geharmoniseerde dataset en interoperabiliteit te bieden met andere datasets door koppelingen met andere gegevens, zoals de slavenregisters en de burgerlijke stand van Suriname. De gegevens zullen worden gedeponeerd bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Dataverse als Linked Open Data (rdf) en gehost door het Nationaal Archief Suriname. De dataset zal worden opgenomen in het bredere ecosysteem 'Historische Database Suriname Curaçao' (HDSC), een samenwerking tussen Anton de Kom Universiteit en Nationaal Archief in Suriname, en de Radboud Universiteit en Nationaal Archief in Den Haag. Dit omvat de slavenregisters en ook gegevens uit de burgerlijke stand, die worden geïntegreerd in een data-infrastructuur voor historische bevolkingsgroepen van voormalige Nederlandse koloniën in de westelijke Atlantische Oceaan.

Contactinformatie