Coronacrisis kans voor emancipatie: vaders zorgen meer voor hun kinderen

Vaders zijn gedurende de coronacrisis meer gaan zorgen voor hun kinderen. Dat stellen sociologen van de Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en Universiteit van Amsterdam. Zij voerden COGIS-NL uit, een onderzoek dat de gendergelijkheid gedurende de coronacrisis onder de loep neemt.

Volgens Mara Yerkes, socioloog van de Universiteit Utrecht en hoofdonderzoek van het project, gaf 22% van de vaders al tijdens de lockdown in april aan meer te zorgen voor hun kinderen dan vóór de coronacrisis. 'In juni zegt 31% van de vaders meer te zijn gaan zorgen voor de kinderen dan dat zij voor corona deden,' aldus Yerkes.

Die stijging betekent niet dat de zorg voor kinderen tussen vaders en moeders nu gelijk is verdeeld. 'Moeders deden en doen hier nog altijd meer in. Onder de ouders die in juni zeiden meer uren te zijn gaan zorgen dan voor de coronacrisis, komen vaders uit op 10,5 uur extra. Moeders op 14,3 uur.' De ouders gaven in juni aan redelijk tevreden te zijn over deze verdeling. 'Vaders geven de huidige verdeling van de zorgtaken een 7,4, moeders een 7,1.'

'Vooral verontrustend is de afname van vrije tijd onder werkende ouders,' merkt Stéfanie André, tweede auteur en universitair docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit, op. '50% van de moeders geeft aan nu minder vrije tijd te hebben dan voor de corona-crisis en dit geldt voor 31% van de vaders. Een gebrek aan vrije tijd zorgt er voor dat we minder goed kunnen herstellen van stressvolle perioden zoals nu met corona.'

Combineren werk en zorg

André, Yerkes en haar collega’s vroegen ouders ook hoe zij het combineren van zorg en werk ervoeren. Yerkes: 'Heb je kinderen op zowel de basis- als middelbare school? Dan was het combineren van werk en zorg moeilijker in juni dan voor ouders met kinderen alleen op de basisschool.' In april hadden juist ouders met enkel kinderen op de basisschool de grootste moeite om werk en zorg te combineren. 'Dit verschil kan komen doordat dat basisscholen, in tegenstelling tot de middelbare scholen, helemaal opengingen in juni.'

Werknemers die geen jonge kinderen onder de 18 thuis hebben, geven twee keer zo vaak aan moeite te hebben met het combineren van werk met zorg en ondersteuning voor mensen om zich heen. Het totale percentage was 21% in juni, tegenover 10% voor de coronacrisis.

Hogere werkdruk

De onderzoekers keken ook naar de ervaren werkdruk van de ouders. Yerkes:  'Tijdens onze eerste meetronde in april zei 39% van de moeders een hogere werkdruk te ervaren dan voor de coronacrisis. Dat blijkt in juni, waar we onze laatste gegevens op baseren, niet te zijn verbeterd, ondanks de volledig heropening van basisscholen en kinderdagverblijven: 40% van de moeders geeft aan nog altijd een hogere werkdruk te ervaren.' Bij vaders constateerden de onderzoekers wel een daling: in april ervoer 31% van hen een hogere werkdruk dan voor corona, in juni 26%.

Impact corona op werk, zorg en welzijn

De onderzoekers van COGIS-NL (COVID Gender (In)equality Survey Netherlands) schreven een (tweede) policy paper, waarin zij hun belangrijkste onderzoeksbevindingen over de periode juni 2020 uiteenzetten. Ze keken naar de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen op het terrein van werk, zorg, en welzijn. In hun paper geven de onderzoekers antwoorden op vragen als: Hoe is de verdeling van de huishoudelijke taken tussen man en vrouw? En hoe tevreden zijn partners met hun relatie tijdens de coronacrisis?

Meer weten? Neem contact op met

  • Mara Yerkes, m.a.yerkes [at] uu.nlclass="externLink"
  • Stéfanie André, stefanie.andre [at] ru.nl
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nlclass="externLink", 024 361 6000

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.