Oude atlas
Oude atlas

De eerste atlas als voorstelling van de wereld

De ‘atlas’ van Ortelius uit 1570 – Het Theatrum orbis terrarium - staat te boek als de eerste ter wereld en is te vinden in de bijzondere collectie van de UB. Hoogleraar politieke geografie Henk van Houtum start zijn nieuwe boek Free the Map met een uitgebreid eerbetoon aan de oude meester. ‘Het Theatrum heeft ons nog steeds heel veel te vertellen.’

In de leeszaal van de universiteitsbibliotheek ligt de atlas klaar, een van de allereerste drukken van het Theatrum waar Van Houtum nu voor de allereerste keer in bladert. Een ‘historische sensatie’, dat spreekt, te meer daar Ortelius tekent voor de eerste atlas ooit gemaakt. Maar wie het beschouwt als louter historische sensatie doet het boek volgens de hoogleraar tekort: “Er zitten veel elementen in die voor het huidige denken over de wereld uiterst relevant zijn, en niet alleen voor cartografen.” 

De Vlaamse cartograaf Bram Hortels (1527-1598) was een duizendpoot. Naast cartograaf maakte hij faam als muntenverzamelaar, handelaar en antiquair. Maar zijn belangrijkste wapenfeit: hij bundelde alle toenmalig in Europa bekende land- en wereldkaarten in één kaft, met alle kaarten van gelijk formaat en allemaal opnieuw getekend, inclusief de miniatuurtjes die toen rijkelijk over de kaarten werden uitgestrooid. Met nieuwe kopergravures creeërde hij het Theatrum orbis terrarium dat hij onder zijn Latijnse naam Ortelius in 1570 op de markt bracht. Tot aan zijn dood bleven er steeds uitgebreidere edities verschijnen, uiteindelijk 25 in zeven verschillende talen, waaronder het Nederlands. Het exemplaar in de UB is een Latijnse editie uit 1596.   

Het oprechte verhaal 

Henk van Houtum verwijst in zijn eind januari verschenen Free the Map terug naar Ortelius’ Theatrum, in het bijzonder naar de gelijkenis tussen beiden werken. “Met de titel onderstreept Ortelius dat zijn boek een voorstelling van de wereld is. Niet hét beeld dus, zoals huidige atlassen uitstralen. Ook de atlasmakers van nu maken keuzes, maar geven de indruk dat hun vertekeningen van de wereld objectief zijn.”  
Een atlas is altijd een visueel verhaal, benadrukt Van Houtum. “Het geeft een visie op de wereld, maar dat is niet dé visie. Ortelius was eerlijk over het auteurschap en daarmee over de subjectiviteit van zijn kaarten. Het mooie van Theatrum is zijn oprechtheid.” 

Liefdevol bladert Van Houtum door de links en rechts door ouderdom aangetaste vellen, kaartbladen onderbroken met door Ortelius toegevoegde uitgebreide geografische beschrijvingen van de gebieden. Hij staat stil bij de kaart van IJsland, die ook in zijn boek Free the Map is afgebeeld. Van Houtum wijst naar de talloze tekeningetjes die de Theatrum-kaarten verfraaien: monstertjes, fantasiefiguren en andere verzinsels. Ortelius laat ons zijn verbeelding van de werkelijkheid en de raadselen en oneffenheden van de wereld zien, zegt Van Houtum, terwijl hedendaagse kaarten ‘de monstertjes’ liefst wegpoetsen. Cartographic cleansing, noemt Van Houtum dat. “Denk aan de kaart van Rio de Janeiro bij de Wereldkampioenschappen voetbal, waarin alle sloppenwijken waren weggepoetst. Die lokale ‘monstertjes’ moesten wijken voor de cartografische citymarketing.” 

Met zijn Free the Map levert Van Houtum een aanzet voor een eerlijkere en subjectievere verbeelding in onze atlassen. Reden dat hij in zijn boek ruim baan geeft aan kunstenaars en vormgevers die een andere beeld van de wereld voorschotelen, met soms figuratieve tekeningen schatplichtig aan Ortelius. Hiermee plaatst zijn boek zich in de traditie van onder meer critical cartography en critical map art. “Het onvermijdelijk gekleurde beeld in elke atlas zouden we moeten omarmen.”  

Van Atlas naar Hermes 

Toen Theatrum in 1570 het licht zag, bestond de nu gebruikeijke aanduiding ‘atlas’ nog niet. Die deed pas zijn intrede in 1595, gemunt door Gerard Mercator, land- tijd- én vakgenoot van Ortelius. Mercator werd veel beroemder en leeft onder meer voort in de naar hem vernoemde kaartprojectie, die uitmunt in de precieze windrichting die op de kaart wordt weergegeven. Dit werd sindsdien de gangbare manier om de wereld te verbeelden, confrom de eisen van de koloniale tijd, waarin de juiste richting van levensbelang was voor de handels- en oorlogsscheepvaart. Dat de landoppervlaktes in de Mercator-projectie niet kloppen – Europa werd steevast te groot afgebeeld, Afrika te klein - was van ondergeschikt belang.  

Als knipoog naar de ‘Atlas’ van Mercator heeft Van Houtum zijn kaartenverzameling in Free the Map vernoemd naar Hermes, de kleinzoon van Atlas en de god van mobiliteit en menselijke verbindingen. Hermes indachtig verbeeldt zijn boek de mobiliteit niet met strakke pijlen, maar met tandwielen en cirkels om zo de wereldwijde verbindingen te illustreren, van in- en uitgaande mensen, van in- en uitgaand geld of van handelsverkeer. Verder schenkt Van Houtum veel aandacht aan de mondiale verschillen in het grensbeleid (van relatief open tot dodelijk) en de grote verschillen in reisvrijheden van mensen op basis van nationale afkomt, die het beeld van uniforme, dunne grenslijnen in een standaardatlas stevig nuanceren. Ook toont zijn Hermes andere indelingen van gebieden, bijvoorbeeld de aarde verbeeld als optelsom van stroomgebieden, die zich niks aantrekken van politieke grenzen.

Islandia map by Abraham Ortelius ca 1590

Kind van zijn tijd 

Ook Ortelius is een kind van zijn tijd. Zijn kaartenverzameling toont als eerste Europa als centrum van de wereld, en het rijk gedecoreerde titelblad staat bol van de koloniale symboliek, met bovenin het ‘Theatrum’ de verbeelding van Europa die de wereld overziet, met langszij de twee secondanten, Azië – sjiek aangekleed – en een half ontklede figuur die Afrika representeert, en onderin Amerika verbeeldt als een halfnaakte, gewelddadige Indiaan. Ortelius moest werken onder Spaans gezag, de kaarten in zijn Theatrum bijeengebracht zullen – net als die van Mercator later – de koloniale belangen hebben gediend. Het wemelt in dit theater van de stereotypen, zo toont bladzij na bladzij. De open vlekken in de diverse kaarten kunnen ook verkeerde doelen dienen: de uitnodiging tot ontdekking en ontmoeting is immers vele malen ontaard in plundering en verovering – de terra incognita als wingewesten. 

In zijn colleges geeft Van Houtum alle aandacht aan deze politieke en historische vertekeningen, waarmee atlassen ons op het verkeerde been kunnen zetten. De hoogleraar heeft geen bezwaar tegen vertekeningen – die zijn in een tweedimensionaal vlak onvermijdelijk -, maar hij bepleit wel een klip en klare verantwoording hiervan, inclusief van de politieke vertekeningen. “Zodat de kaarten niet als objectief of neutraal worden gepresenteerd en de lezer weet naar wiens voorstelling hij kijkt.”  

Henk bij publicatie boek Free the map

Optelsom van natiestaten 

De meerstemmige boodschap van Free the Map – uitnodigen om anders naar de wereld te kijken en er anders over te denken – illustreert Van Houtum met de staatsgrenzen, ook een product van de koloniale tijd en niet meer weg te denken uit alle atlassen na Mercator. “Een typische atlas presenteert de aarde als een optelsom van natiestaten, gedomineerd door staatsgrenzen, getekend als gesloten lijntjes op een kaart. Hiermee worden groepen mensen verpakt in één gebied, voorgesteld als een homogene populatie, met een hard, lineair onderscheid tussen een hier en daar en wij en zij. In plaats van een perspectief op natiestaten, kies ik voor het visualiseren van menselijke verbindingen, een wereld van mondiaal verkeer en internationale afhankelijkheden, van verbindingen in politiek, economie en cultuur, allemaal ook integraal onderdeel van onze werkelijkheid.”  

“Echt onhoudbaar” in gangbare atlassen noemt Van Houtum de verbeelding van migratie. Free the Map toont een kaart waarin de Europese Unie migratie heeft verbeeld als dikke, invasieve pijlen in felrood, allemaal gericht op een babyblauw getekende EU. “Zulke beeldtaal wordt ook gebruikt in oorlogspropaganda en militaire invasies. Asielmigratie wordt hiermee verbeeld als bedreiging voor het ‘onschuldige’ EU. Dit is staatscartografie die zowel wetenschappelijk als normatief uiterst bedenkelijk is, te meer daar deze cartografie wordt gepresenteerd als objectief en waardenvrij.”  

Pronkstuk 

Het Theatrum als voorstelling van de wereld is nooit bedoeld geweest voor de scheepvaart of andere praktische zaken, zegt Van Houtum. “Het was wat we nu een salontafelboek noemen. Het was peperduur, een van de duurste boeken in die tijd. Welgestelden stalden in hun kamers het Theatrum uit om hun welvaart te etaleren.”  

Van Houtum breekt een lans om dit pronkstuk in de bijzondere collectie van de UB beter voor het voetlicht te brengen. Delen ervan zijn al online doorbladerbaar, wat anderen kan inspireren om bijdrages te leveren aan een nieuwe cartografie, waartoe Van Houtum nadrukkelijk uitnodigt. Samen met de vormgevers van zijn eigen boek – de ‘Vormforensen’ – roept hij kunstenaars, designers en cartografen op om hiervoor prikkelende voorstellen in te leveren. “Met Free the Map wil ik graag ook een springplank bieden aan Ortelius en andere klassieke kaartvoorstellingen van de wereld, ter verrijking van het onderwijs en de publieke Maplabs.“  

Henk van Houtum | Free the Map. From Atlas to Hermes: a New Cartography of Borders and Migration | na010publishers | Zie ook freethemap.org 

Ortelius | Theatrum orbis terrarum. Opus nunc denuo ab ipso auctore recognitum ... castigatum et ... tabulis atque commentariis auctum | 1570, de editie in de Bijzondere Collectie dateert van 1596 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Erfgoed
Thema
Geschiedenis, Internationaal, Wetenschap