Onderzoekers
Onderzoekers

De eerste twee jaar van Horizon Europe: een terugblik

In januari 2021 lanceerde de EU het nieuwste en grootste kaderprogramma voor onderzoeksfinanciering tot nu toe: Horizon Europe. De Radboud Universiteit is al lange tijd betrokken bij deze programma's. Horizon Europe biedt nieuwe mogelijkheden voor een breed scala aan onderwerpen, waaronder een aantal compleet nieuwe financieringsprogramma's. Op dit moment vindt een eerste evaluatie plaats, waardoor dit een goed moment is om met een 'position paper' terug te blikken op de deelname van Radboud Universiteit tot nu toe.

Van oudsher richten onderzoekers van de Radboud Universiteit zich op het binnenhalen van persoonlijke subsidies voor het ontwikkelen van hun onderzoek. Dit wordt heel duidelijk als we kijken naar het aantal door de Europese Onderzoeksraad (European Research Council, ERC) verleende subsidies: sinds 2021 hebben niet minder dan 20 onderzoekers subsidie gekregen om hun onderzoekambities na te streven.

Parallel aan deze sterke vertegenwoordiging in de ERC zien we dat een toenemend aantal onderzoekers samenwerkingsprojecten nastreeft. Deze projecten richten zich op het bieden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in Europa (en de rest van de wereld) door de krachten van onderzoekers van verschillende universiteiten, bedrijven en disciplines te bundelen. Deze samenwerking met (Europese) partners geeft onze onderzoekers de kans invloed uit te oefenen op de samenleving, door het aanbieden van nieuwe beleidskaders of technologieën.

De Radboud Universiteit heeft een van de eerste subsidies binnengehaald van de Horizon Europe Missions: een nieuw financieringsinstrument dat zich uitsluitend richt op het oplossen van vijf maatschappelijke uitdagingen (gezonde zeeën en oceanen; klimaatneutrale steden; gezonde bodem; duurzaamheid; kanker). De Radboud Universiteit zal leiding geven aan de uitvoering van het FLOW-project. Dit project is gericht op het begrijpen van de klimaatzorgen van de jeugd, zodat zij in staat worden gesteld veranderingen door te voeren, met name gericht op het welzijn van de zeeën, oceanen en binnenwateren. Het project zal richten op het betrekken van de jeugd bij de water gerelateerde uitdagingen binnen Europa, door een gevoel van eigenaarschap voor jongeren te creëren in samenwerking met beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden.

In de komende jaren van Horizon Europe zal de Radboud Universiteit zowel academische als niet-academische partners benaderen, zowel binnen het continent als daarbuiten, om samenwerkingsverbanden aan te gaan die een blijvende impact kunnen hebben, en om nieuwe ideeën te onderzoeken die de wereld kunnen veranderen. Om de Europese Commissie in de toekomst te helpen het beste kaderprogramma op te stellen, hebben we een position paper geschreven met onze ervaringen en suggesties voor verbeteringen aan Horizon Europe en toekomstige programma's.

Neem voor meer informatie contact op met Mw. Mechteld Bous (Mechteld.Bous [at] ru.nl (Mechteld[dot]Bous[at]ru[dot]nl)).

Lees ook de position papers van het Guild of European Research Intensive Universities en de Nederlandse Universiteiten voor meer context over dit onderwerp.

Radboud University & Horizon Europe - position paper