Susan de Koning en Cristina Y Aoki Inoue samen
Susan de Koning en Cristina Y Aoki Inoue samen

“De hedendaagse duurzaamheidsproblematiek vereist een transdisciplinaire aanpak”

Ze houden zich beide bezig met biodiversiteit en bestuur. Afgelopen oktober zijn Cristina Yumie Aoki Inoue en Susan de Koning naar Toronto gegaan voor het 2022 Earth System Governance Congres. De editie van volgend jaar zal op de Radboud Universiteit worden gehouden. “Een geweldige kans om een impact te maken.”

“Mijn belangrijkste onderzoeksgebied is het toezicht op biodiversiteit in het Braziliaanse Amazonegebied”, zegt Cristina Y. Aoki Inoue. Ze was al jarenlang hoogleraar aan de Universiteit van Brasilia voordat ze vorig jaar naar Nijmegen verhuisde voor een aanstelling als universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Environmental Governance and Politics. “Ik ben met name geïnteresseerd in manieren om over te stappen van destructieve ontbossing naar alternatieven met respect voor zowel het bos als de plaatselijke bevolking die er hun brood mee moet verdienen.”

Susan de Koning heeft een bachelor in Forest and Nature Conservation en een master in maritiem bestuur, beide behaald aan de WUR. Ze is nu promovendus in Nijmegen. “Ik ben met name geïnteresseerd in het conflict tussen de natuur en het gebruik ervan. Mijn promotieproject gaat over biodiversiteit in plattelandsgebieden. Het is een levend laboratorium in de Duin- en Bollenstreek. Daar combineer ik concepten van samenwerkingsverbanden, landschaps- en transformatief bestuur om te bestuderen hoe plaatselijke samenwerkingsverbanden het herstel van de biodiversiteit mogelijk kunnen maken.”

Portretfoto Susan de Koning

Echte verbinding

Afgelopen oktober ontmoetten de twee wetenschappers honderden internationale collega's ontmoet tijdens een congres over Earth System Governance in Toronto. Inoue: “Het Earth System Governance Project is een wereldwijd interdisciplinair onderzoeksnetwerk dat wetenschappers uit de sociale wetenschappen met elkaar in contact brengt. Ze bestuderen allemaal milieu- en bestuursveranderingen, maar vanuit verschillende perspectieven.”

De Koning is haar promotieproject begonnen tijdens de pandemie en het congres in Toronto was dan ook het eerste congres waar in levenden lijve aanwezig was. “Het was echt inspirerend. Niet alles hield verband met mijn onderzoeksthema, maar het is interessant om te zien hoe mensen uit verschillende landen verschillende milieukwesties aanpakken. En hun visies en concepten zijn vaak zeer vergelijkbaar. Ik voelde me echt verbonden met de mensen daar, en ik kwam heel enthousiast terug, nu ik weet dat er zoveel interessante dingen gedaan worden en ook dat er nog zoveel te doen is.”

“Voor mij draait zo'n congres vooral om het netwerken en het gevoel van verbondenheid”, voegt Inoue toe. “En het is geweldig om te zien dat je deel uitmaakt van een grotere (maar nog steeds relatief kleine) gemeenschap van onderzoekers. Binnen die gemeenschap probeer ik een goed beeld te krijgen van wat ik doe en een identiteit voor mezelf als onderzoeker te bepalen.”

Cristina Y. Aoki Inoue portret

Een brug slaan tussen wetenschap en samenleving

Het Earth System Governance congres wordt in 2023 in Nijmegen georganiseerd. “Bij het Radboud Centre for Sustainable Challenges vond men het een goed idee om een internationaal congres te organiseren”, aldus Inoue. “En omdat ik ook lid ben van de wetenschappelijke stuurgroep van het Earth System Governance Project heb ik dit idee voorgedragen tijdens een van onze bijeenkomsten. De hele commissie was er enthousiast over.”

Het thema volgend jaar is ‘Bridging Sciences and Societies for Sustainability Transformations’. Inoue: “Het idee is om bruggen te slaan: niet alleen tussen de sociale wetenschappen en natuurwetenschappen, maar ook tussen de academische wereld en de samenleving.” De Koning: “Het is een belangrijk thema. We hebben een interdisciplinaire of zelfs transdisciplinaire aanpak nodig, dat wil zeggen met belanghebbenden van buiten de wetenschappelijke wereld, om de verschillende werelden samen te brengen.” Inoue: “Dat is inderdaad van cruciaal belang om de duurzaamheidsproblematiek waar we mee te maken hebben het hoofd te bieden.”

Volgens de wetenschappers gaat dit congres een win-winsituatie opleveren. “Het is een goede manier om de Radboud Universiteit in de schijnwerpers te zetten en het kan ons profiel versterken”, zegt de Koning. Inoue voegt daaraan toe: “Het organiseren van een congres is ook een mooie kans om te netwerken, een gemeenschap op te bouwen en invloed uit te oefenen. En aangezien Radboud duidelijk heeft aangegeven dat ze duurzaamheid een centrale rol binnen hun missie wil laten spelen, past dit congres perfect bij deze universiteit.”

Het Earth System Governance Congres 2023 (24t/m 26 oktober 2023) is toegankelijk voor alle alumni en biedt kansen voor inter- en transdisciplinaire samenwerking en uitwisselingen met partners uit de hele wereld. Klik hier voor meer informatie over het Earth System Governance project en de call-for-papers.

https://www.earthsystemgovernance.org

https://www.earthsystemgovernance.org/call-for-papers-2023-radboud-conference/  

Tekst: Machiel van Zanten

Foto's: Duncan de Fey

Contactinformatie