‘De multiculturele samenleving is geen drama, maar een uitdaging’

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat Paul Scheffer schreef over het ‘multiculturele drama’, gevoed door een zorg over de ‘islamisering van de cultuur’. Het gevolg van het artikel was dat het denken in dit soort termen gemeengoed is geworden. Frans Wijsen, hoogleraar Praktische Religiewetenschap aan de Radboud Universiteit, maakt in het boek ‘De multiculturele uitdaging’ de stand van zaken op over de bedoelde en onbedoelde effecten van het immigratie- en integratiebeleid.

Niet lang na het stuk van Scheffer volgde een artikel van Paul Schnabel in de Volkskrant over de ‘multiculturele illusie’. In de zomer van 2018 verklaarde minister Stef Blok dat hij geen geslaagde multiculturele samenleving kende. Volgens Wijsen is de maatschappelijke tendens goed zichtbaar. ‘Als we bijvoorbeeld kijken naar het actuele debat over islamitische en reformatorische scholen dan zien we duidelijk dat Nederlanders steeds meer moeite hebben met wat afwijkt van de dominante cultuur, met wat anders of vreemd is. Gelijkheid wordt als eenheid gezien’

Een probleem of een frame?

‘De multiculturele samenleving is geen drama, maar een uitdaging’
We zijn allemaal dagelijks getuige van onze multiculturele samenleving en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. In zijn boek gaat Wijsen een stap verder. Hij vraagt zich af in hoeverre er werkelijk een probleem is in onze samenleving? En in hoeverre worden situaties geframed? Door wie en waarom wordt religieuze diversiteit als een probleem gezien, wanneer is dit begonnen, en hoe moeten en kunnen wij ermee omgaan?

Uit onderzoek blijkt namelijk dat het met de integratie van nieuwkomers steeds beter gaat.In mijn boek zeg ik daarover dat de multiculturele samenleving geen drama is, maar dat er een drama van wordt gemaakt. We zouden het als een uitdaging moeten zien. Het gaat niet slechter met de integratie, maar het beleidsdoel is veranderd: niet integratie met behoud van eigen identiteit, maar aanpassing aan de liberaal – seculiere cultuur.’

Het boek ‘De multiculturele uitdaging. Omgaan met religieuze diversiteit in Nederland’ verschijnt op 1 december bij Amsterdam University Press.

Meer weten? Neem contact op met

  • Frans Wijsen, f.wijsen [at] ftr.ru.nlclass="externLink"
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl, 024 361 6000
  • Voor meer informatie of een recensie-exemplaar neem contact op met marketing [at] aup.nlclass="externLink"

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.