De rechtenfaculteit in de media, week 4

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Birgit Snijder-Kuipers, Hansko Broeksteeg en Henny Sackers.

Birgit Snijder-Kuipers (hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering) was te gast bij NPO Radio 1 om te praten over waar banken zich allemaal aan moeten houden door de witwasregels. Deze vraag kwam naar boven nadat bleek dat het dak van de Onze Lieve Vrouwekerk in Hilversum niet gerepareerd kon worden omdat de bank het geld vasthoudt door de witwasregels.

Hansko Broeksteeg (hoogleraar Staatsrecht) werd voor Mr. Online uitgeroepen tot ‘Mr. Van de Week’ en geïnterviewd over zijn oratie ‘Conflicten tussen overheden’. In dit artikel wordt een vraag gesteld over het zogeheten Kroonberoep, of behandeling door een rechter niet altijd de voorkeur geniet, antwoordde Broeksteeg: “Niet altijd. In geval van bestuursgeschillen tussen decentrale overheden is de Kroon niet altijd partij, dus dan kan hij relatief onafhankelijk dat geschil beslechten. Het voordeel van de Kroon ten opzichte van de rechter is, dat hij makkelijker of sneller doelmatigheidsoverwegingen een rol laat spelen in zijn oordeel. Dat doet hij dan ook. Tegelijkertijd zijn er in de procedure rechtsstatelijke waarborgen ingebouwd: de Afdeling advisering van de Raad van State stelt een ontwerp-KB op.”

Henny Sackers (emeritus hoogleraar Straf- en strafprocesrecht) reageerde in De Gelderlander op de toenemende bevoegdheden van burgemeesters om woningen af te sluiten. Binnenkort mag bij de vondst van een ‘wapen’ een woning al op slot. Sackers zei hierover: “Het huisrecht is een vrij stevig grondrecht. Een woningsluiting is zeer ingrijpend voor betrokkenen. Daar hoort een rechter over te beslissen, niet een burgemeester." Sackers vindt dat de wetgever precies moet aangeven welke wapens de sluiting van een woning rechtvaardigen, met de aankomende bevoegdheden kan dit al met een keukenmes of een honkbalknuppel.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid