De rechtenfaculteit in de media, week 5

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Carolus Grütters.

Carolus Grütters (onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht) schreef in een opiniestuk voor De Kanttekening over het beëindigen van opvang van niet-Oekraïners. De staatssecretaris besloot dat derdelanders met een tijdelijke bescherming, die al in opvang verbleven, daar tot 4 maart mogen blijven. Iraanse asielzoekers die via Oekraïne naar Nederland zijn gekomen vrezen voor uitzetting. Grütters stelt dat deze zorgen onterecht zijn. In een artikel van NOS over hetzelfde onderwerp zei hij over het besluit van de staatssecretaris: “Destijds zag ik niet dat die beslissing in strijd is met het Europees Unierecht. Maar ontheemden die eenmaal onder zo’n richtlijn vallen, kun je niet ineens uitsluiten.”

Ook gaf Grütters voor Dag 6 een zijn visie in een artikel over het kinderpardon. Dit artikel gaat over het verbeteren van asielbeleid voor kinderen. Volgens Grütters moet de capaciteit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vergroot worden, moet de kinderpardonregeling in de wet worden opgenomen en moet er opnieuw een maximale termijn komen voor procedures: “Die kun je bij drie of vijf jaar leggen: je moet ergens een grens trekken. Als het langer duurt, dan ontstaat er met name bij kinderen ernstige schade en dat is iets wat je behoort te voorkomen.”

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid