De rechtenfaculteit in de media, week 52

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Gerard Meussen, Rian de Jong, Ashley Terlouw en Paul Bovend’Eert.

Gerard Meussen (hoogleraar Algemeen belastingrecht) was te gast bij BNR om te praten over de nieuwe regels voor ondernemers. De belasting voor ondernemers gaat flink omhoog, bedrijven moeten meer verduurzamen en het minimumloon stijgt met 10 procent. Volgens Meussen wordt dit onder meer gedaan om schijnzelfstandigheid onder ondernemers aan te pakken: “De hoop is dat wanneer het ondernemerschap minder aantrekkelijk wordt, er ook vaker voor een dienstverband in loondienst wordt gekozen.”

Rian de Jong (universitair hoofddocent Staatsrecht) gaf voor Binnenlands Bestuur haar visie op het invoeren van gebiedsverboden ter voorkoming van online aangewakkerde rellen. De Jong zegt hierover dat de burgemeester bevoegdheden heeft om openbare-ordeverstoringen aan te pakken, maar hier valt de online omgeving niet onder. Op grond van het staatsrecht is een online gebiedsverbod dus niet mogelijk. “Ik begrijp dat dit frustrerend is voor de burgemeesters.” zegt De Jong hierover.

Ashley Terlouw (hoogleraar Rechtssociologie) riep in Het Parool de enorme omvang van het schandaal van de toeslagenaffaire in herinnering in een artikel over excuses vanuit Den Haag. Waar Mark Rutte voorheen de term institutioneel racisme nog afdeed als ‘sociologisch jargon’, werden er dit jaar veel excuses gemaakt door de regering: voor racisme op de werkvloer, voor het slavernijverleden en voor de toeslagenaffaire. Terlouw stelt dat deze affaire schijnwerpers zette op de kwetsbaarheid van alle organisaties die schuld droegen, “van de hoogste bestuursrechters tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst”.

Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht) waarschuwt in Trouw voor mogelijke gevolgen van het verbieden van politieke partijen. In de nieuwe Wet op de Politieke Partijen worden criteria gegeven waardoor politieke partijen verboden kunnen worden, zoals het schuldig zijn aan ondermijning of het ondernemen van pogingen de democratie af te schaffen. Bovend’Eert vindt dit een vergaande stap “Er valt veel voor te zeggen dit te doen, maar je moet de wet niet te snel inzetten”. Bovend’Eert verwijst hierbij naar een vergelijkbare wet in Rusland, die daar heeft gezorgd voor het einde van de democratie en de start van een dictatuur.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid