De rechtenfaculteit in de media, week 6

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Tesseltje de Lange, Ricky van Oers, Kees Groenendijk, Rian de Jong en Hansko Broeksteeg.

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees Migratierecht) pleitte met andere migratie-experts, advocaten en betrokken organisaties voor soepelere regels voor asielzoekers die willen werken. Nederlands Dagblad schreef over het manifest wat hierover aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd gericht. Momenteel mogen asielzoekers, als ze zes maanden in Nederland zijn, 24 weken per jaar werken. Volgens De Lange is dit in strijd met het Europees recht: “In het EU-recht is vastgelegd dat asielzoekers na een eerste termijn van uiterlijk negen maanden daadwerkelijke toegang tot werk moeten hebben en dat ook moeten houden.”

Ricky van Oers (universitair docent Rechtssociologie en Migratierecht) en Kees Groenendijk (emeritus hoogleraar Rechtssociologie en Migratierecht) reageerden in Trouwop de nieuwe inburgeringswet. Deze is strenger geworden dan voorheen: inburgeraars moeten een hoger taalniveau halen waardoor het inburgeren duurder wordt. In tegenstelling tot asielstatushouders en gezinsmigranten in andere Europese landen, moeten gezinsmigranten in Nederland dit bedrag helemaal zelf betalen. Deze nieuwe wet roept de vraag op in hoeverre de wetgever zich echt bekommert om de integratie van nieuwkomers, concluderen Van Oers en Groenendijk.

Rian de Jong (universitair hoofddocent Staatsrecht) reageerde in de Volkskrant op een uitspraak van de bestuursrechter. Deze rechter besloot dat de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma geen ‘online gebiedsverbod’ had mogen opleggen naar aanleiding van een opruiende oproep op Telegram. Volgens de rechter was deze uitlating een ongewenste mening en dit is geen strafbare actie. Daarnaast klopte Dijksma’s redenering dat de APV ook betrekking heeft op de online wereld niet. De Jong is het op alle punten hartgrondig met de rechtbank eens: “Wat wel en niet mag worden gezegd, is landelijk in het Wetboek van Strafrecht geregeld. Burgemeesters en gemeenteraden mogen daar niets over zeggen, en terecht. Anders krijg je in iedere gemeente andere grenzen. Wat opruiers online zeggen, valt bovendien binnen de privésfeer en niet binnen de openbare ruimte.”

Hansko Broeksteeg (hoogleraar Staatsrecht) werd door Mr. Online geïnterviewd over zijn studententijd. Broeksteeg heeft het in dit interview over zijn beste en slechtste studieherinneringen, zijn inspiratiebron, zijn keuzes in zijn studieloopbaan en geeft een advies voor huidige studenten: “Ik merk dat er steeds meer studenten zijn met stressklachten zelfs burn-outs. Het is echt niet nodig om twee masters te doen, vier stages te lopen en evenzoveel bestuursfuncties te vervullen. Haal liever goede cijfers en schrijf een mooie scriptie. En geniet vooral ook van de studie en het studentenleven.”

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid