De rechtenfaculteit in de media, week 7

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Carolus Grütters, Lucienne van der Geld, Ashley Terlouw en Paul Bovend’Eert.

Carolus Grütters (onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht) was te zien in De Hofbar. In deze aflevering werd de problematiek rondom de opvang van asielzoekers aan het licht gebracht. Grütters legt hier uit dat een wijziging in de bestaande huisvestingswet dit probleem in ieder geval gedeeltelijk zou oplossen: “Je zou in elke gemeente naar rato van inwonertal niet alleen statushouders kunnen huisvesten, maar ook asielzoekers in asielzoekerscentra.”

Lucienne van der Geld (docent Notarieel recht) gaf in BN DeStem tips om het samenwonen financieel gezien goed te organiseren. Volgens Van der Geld is het belangrijk om een eerlijk gesprek met je partner te voeren over hoe je je inkomsten en uitgaven verdeelt. “Schuif het niet op de lange baan”, adviseert Van der Geld over het maken van afspraken over geld. “Het kan heel confronterend zijn, maar ik hoor vaak dat stellen achteraf heel blij zijn dat ze het hebben gedaan.”

Ashley Terlouw (hoogleraar Rechtssociologie) reageerde in Trouw op de uitspraak van de rechtbank die de Koninklijke Marechaussee verbood om etnisch te profileren bij grenscontroles. Terlouw prees de fermheid van het hof. Volgens haar speelt nu wel de vraag hoe het etnisch profileren voorkomen kan worden. Hierover zegt zij: “Het belangrijkste is dat de leidinggevenden weten dat het niet kan. En daar levert deze uitspraak een belangrijke bijdrage aan.”

Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht) schreef in De Telegraaf een artikel over de manier waarop de verkiezing Eerste Kamer wordt geregeld. De Eerste Kamer wordt in het huidige systeem indirect verkozen via de provinciale verkiezingen. Volgens Bovend’Eert zou een directe Eerste Kamerverkiezing niet werken, dan zouden de twee kamers gelijkwaardig worden en elkaars concurrent zijn. Bovend’Eert pleit voor een tussenvorm: “De provinciale Staten kiezen dan steeds om de vier jaar de helft van de Eerste Kamer.” Zo zullen provinciale thema’s belangrijker zijn bij de provinciale verkiezingen.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid