De rechtenfaculteit in de media, week 8

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Paul Bovend’Eert en Henny Sackers.

Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht) reageerde in het Algemeen Dagblad op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. Volgens Bovend’Eert zijn deze vergelijkbaar met de conclusies over de toeslagenaffaire. In beide gevallen kwam de overheid te laat in actie en zijn belangen van gedupeerden structureel genegeerd. “De toeslagenaffaire was systeemfalen en dat is het nu wéér”, zegt Bovend’Eert hierover.

Henny Sackers (emeritus hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht) kaartte bij EenVandaag het capaciteitsprobleem in de strafrechtketen aan. Dit zorgt voor overbelasting van het OM en de rechterlijke macht. Sackers ziet het wegstrepen van zaken zoals coronaboetes als een mogelijke oplossing: “Het is belangrijk dat dat correctiesysteem blijft draaien en niet verzand raakt in achterstanden en bulkzaken die niet meer voor de rechter gebracht kunnen worden.”

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid