Vergrootglas met wetenschapper
Vergrootglas met wetenschapper

De rol van onmiddelijke actie bij het herstellen van psychologische contractbreuk op het werk

In een tijd waarin de arbeidsmarkt snel verandert, onthult recent onderzoek door Griep, Vander Elst, Kraak en Beekman het cruciale belang van timing bij het adresseren van geschonden psychologische contracten in de werkplaats. Het psychologische contract, een onuitgesproken overeenkomst tussen werknemer en werkgever over wederzijdse verwachtingen, is een fundament van de arbeidsrelatie. Wanneer deze verwachtingen niet worden ingelost, kan dat leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en teleurstelling bij de werknemer, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de betrokkenheid en prestaties.

Door middel van drie verschillende studies, toont dit onderzoek aan dat snelle communicatie na een contractbreuk essentieel is. Informatie die dezelfde dag wordt verstrekt, kan negatieve gevoelens aanzienlijk verminderen. Daarentegen vermindert uitgestelde communicatie deze gevoelens niet effectief.

 Voor hedendaagse werkplekken en managers benadrukt dit onderzoek het belang van onmiddellijke, open en eerlijke communicatie na een incident. Een snelle reactie wordt gezien als een teken van respect en zorg voor de werknemer, en handhaaft het vertrouwen en de loyaliteit aan de organisatie. 

Dit onderzoek biedt praktische inzichten voor het onderhouden van een positieve organisatiecultuur en het versterken van de werknemer-werkgever relatie, zelfs in uitdagende tijden. Het benadrukt de noodzaak voor managers om proactief en attent te communiceren, en toont aan dat tijdige interventies kunnen dienen als een effectief middel voor conflictresolutie en het behoud van een veerkrachtige en betrokken personeelsbestand. Het onderzoek van Griep et al. (2024) is niet alleen van theoretisch belang maar biedt ook concrete handvatten voor het bevorderen van een rechtvaardige, responsieve en veerkrachtige werkomgeving.

Contactinformatie

Gaat over persoon
dr. Y.J.L. Griep (Yannick)
Thema
Gedrag, Samenleving, Zorg & Gezondheid