Vergrootglas met wetenschapper
Vergrootglas met wetenschapper

Deelrapport: het mentaal welbevinden van studenten aan de Radboud Universiteit

Deze rapportage beschrijft hoe het gesteld is met het mentaal welbevinden van studenten aan de Radboud Universiteit. De resultaten zijn gebaseerd op vragenlijstonderzoek van het Healthy Student Life project dat is uitgevoerd in najaar 2021 en voorjaar 2022.

Er blijken verschillen te zijn tussen gender-groepen, tussen internationale en reguliere studenten, tussen studenten van verschillende opleidingstypen (pre-master, bachelor, master) en tussen studenten van verschillende faculteiten. We hebben ook een aantal studie- en privégerelateerde context-variabelen  (zoals sociale steun, prestatiedruk en studiebelasting) in kaart gebracht en gekeken naar de samenhang met mentaal welbevinden. 

Deelrapport: welbevinden en contextvariabelen (in Dutch)

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Healthy Student Life