Discoursanalyse aardgaswinning Groningen

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen (PEAG) presenteert vrijdag 24 februari haar eindrapport. Vijf medewerkers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) hebben een bijdrage geleverd aan het enquêterapport in de vorm van een zogenoemde discoursanalyse.

Discoursanalyse

Alexander van KesselJan Willem BrouwerJonne Harmsma, Lennert Savenije en Lennart Steenbergen hebben uit naam van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis bijgedragen aan het enquêterapport over de aardgaswinning in Groningen. Op verzoek van de Tweede Kamer onderzochten zij de verschillende ‘vertogen’ die een rol speelden tijdens de geschiedenis van de gaswinning (1959-2022). Daarbij kwamen de volgende vragen aan de orde: Hoe zijn de voornaamste ontwikkelingen en kantelmomenten in het aardgasdossier ervaren – zowel nationaal als in het Noorden? Welke sentimenten hadden de overhand en hoe ontwikkelden zich die? Hoe reageerden politiek en bestuur daar weer op? Welke ‘frames’ en welke taal domineerden? Wat was de rol van klokkenluiders?

Presentatie

Vrijdag 24 februari presenteert de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen haar eindrapport, met daarin deze discoursanalyse. De presentatie vindt plaats in boerderij De Diek’n in Zeerijp, in het aardbevingsgebied. Commissievoorzitter Tom van der Lee geeft een toelichting op de bevindingen van de enquêtecommissie. Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt het rapport namens de Tweede Kamer in ontvangst. De presentatie is vanaf 12.00 uur live te volgen via een livestream van de Tweede Kamer. Klik hier voor meer informatie.

Resultaten

Het onderzoeksrapport is hier te vinden.

ONDERZOEKSRAPPORT

Contactinformatie