two stones drawn like people
two stones drawn like people

Displaying Difference, Displaying Sameness

Liefde wordt vaak gezien als een universeel gevoel, een kracht die verschillende culturele en religieuze achtergronden, evenals seksuele geaardheid, overstijgt. Toch moeten sommige stellen nog steeds omgaan met sociale problemen als gevolg van maatschappelijke vooroordelen over wat een stel en een familie zou moeten zijn. Koppels met verschillende culturele en religieuze achtergronden melden vaak verschillende maatschappelijke obstakels bij de sociale goedkeuring van hun relatie. Ze voelen zich gedwongen om hun liefde aan families en de maatschappij te bewijzen.

Wat definieert een gezin?

Volgens Radboud-onderzoeker Francesco Cerchiaro heeft dit onder andere te maken met het feit dat we culturele diversiteit en minderheidsgroepen als aparte dingen in onze samenlevingen zien. Hij legt uit dat wanneer individuen uit verschillende maatschappelijke groepen samen een gezin vormen, we pas echt zien wat integratie of migranteninclusie betekent. Deze gezinnen dagen onze definitie van familie en liefde namelijk uit als iets 'universeels dat sociale grenzen overstijgt'.

Ondanks vooruitgang op veel gebieden, bepalen binaire maatschappelijke normen nog vaak 'dat wat je bent' waardoor de persoonlijke aspecten van het leven over het hoofd worden gezien. In zijn onderzoek probeert Cerchiaro deze kloof iets te dichten, door zorgvuldig multiculturele gezinnen te interviewen over hun liefde en dagelijks leven. 

Multiculturele gezinnen 

Wat is dan precies een 'multicultureel gezin'? Cerchiaro gebruikt de term 'mixedness' om te verwijzen naar stellen met een verschillende culturele achtergrond, met specifieke aandacht voor koppels met een moslim- en een niet-moslimpartner. Deze gezinnen worden inderdaad vaak gezien als een typische casestudy van 'mixedness' die etnisch-raciale en religieuze verschillen omvat. Zijn studie toont aan dat de definitie van 'mixedness' cultureel bepaald is en het beeld van minderheden door de meerderheid van de samenleving weerspiegelt.  

Culturele diversiteit als bron voor de samenleving 

Cerchiaro probeert met zijn interviews te begrijpen hoe multiculturele stellen dagelijks met hun identiteit en culturele verschillen omgaan. Hij stelt dat de ervaringen van de koppels vooral de rijkdom van culturele diversiteit als bron voor de samenleving zelf benadrukken.

'Want', zegt Cerchiaro, 'gaat liefde niet altijd over het vinden een balans tussen verschil en gelijkheid, om je individualiteit te beschermen én samen te smelten met de ander?'. 

Literatuurverwijzing

Read the complete publication Displaying Difference, Displaying Sameness: Mixed Couples' Reflexivity and the Narrative-Making of the Family here