EFRO-subsidie voor taaltechnologie die kinderen én ouderen subtiel kan helpen

Een project op taaltechnologisch gebied met twee deelonderwerpen - een waarbij kinderen met een taalachterstand beter leren lezen en een dat cognitieve achteruitgang bij ouderen eerder helpt te signaleren - krijgt een grote subsidie van  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In dit project speelt het  Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Radboud Universiteit een rol.

EFRO heeft een subsidie van bijna 740.000 euro toegekend aan het project ST CART, waarin het Centre for Language and Speech Technology (CLST) van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit samenwerkt met de bedrijven Virtual Assistant BV (Virtask) en 8D Games.

Met het EFRO-project wordt door de subsidiegever OP-OOST (de EU, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel en het Rijk) en de partners in ST CART, een belangrijke bijdrage geleverd aan het innovatieve klimaat van de regio Oost Nederland, met name op het gebied van taal- en spraaktechnologie.

Digi Juf en Anne4Care

In het project, met een totale begroting van ruim 1,7 miljoen euro, ontwikkelt het CLST hoogwaardige spraak­tech­nologie ten behoeve van twee innovatieve producten: de Digi Juf van het bedrijf 8D Games, die kinderen met een taal­ach­terstand op een leuke manier beter leert lezen, en Anne4Care, de virtuele zorg-assistent voor ouderen van Virtask, die door de nieuwe spraaktechnologie cognitieve achteruitgang kan diagnosticeren en zo mantelzorgers in een vroeg stadium kan voor­be­reiden op een andere zorgvraag.

‘We werken in dit project met innoverend wetenschappelijk onderzoek aan duurzame oplossingen voor actuele problemen in de maatschappelijk belangrijke sectoren onderwijs en zorg’, zegt taalwetenschapper Helmer Strik, vanuit de Radboud Universiteit betrokken bij het project.

Slimme en subtiele spraaktechnologie

Spraaktechnologie, zoals CLST ontwikkelt, maakt het niet alleen mogelijk om woorden te herkennen in de spraak van een gebruiker, maar ook meer subtiele afwijkingen die kunnen duiden op problemen bij het voorlezen of bij het produceren van spraak. Spraaktechnologie kan daarom worden ingezet om kinderen te ondersteunen bij het leren lezen, of om spraakafwijkingen te signaleren die bij ouderen als zogenaamde ‘markers’ kunnen dienen van cognitieve achteruitgang. Spraaktechnologie, met realtime woordherkenning uit spraak, met data science en deep learning, vormt dan ook de basis voor de ontwikkeling van de Digi Juf en de Care Assistant.

Meer over Digi Juf

Digi Juf is een product waarmee kinderen zelfstandig en intensief leesvaardigheid kunnen oefenen. Het voorziet leerlingen van accurate en directe feedback en begeleiding tijdens het lezen. De Digi Juf leert mee en past zich aan aan iedere specifieke gebruiker. Door middel van gamification worden  kinderen extra gemotiveerd om gebruik te maken van de Digi Juf.

EFRO-subsidie voor taaltechnologie die kinderen én ouderen subtiel kan helpen

8D Games: https://8d-games.nl/

Meer over Anne4Care

Anne4Care is de virtuele zorgassistent voor ouderen ontwikkeld in samenwerking met Virtask. Door de nieuwe spraaktechnologie kan het cognitieve achteruitgang diagnosticeren en zo mantelzorgers in een vroeg stadium voor­be­reiden op een andere zorgvraag.

Anne4Care vormt een uitbreiding van de functies van de reeds bestaande virtuele zorg-assistent ANNE en biedt ondersteuning in het dagelijkse leven van ouderen met dementie. Op basis van specifieke spraakkenmerken, komt Anne4Care tot vroegdiagnostische signalering van achteruitgang en gerichte ondersteuning, hetgeen weer tot verbeterde veiligheid, sociale begeleiding en welbevinden (herinneringen, vragen en opdrachten, entertainment) kan leiden.

EFRO-subsidie voor taaltechnologie die kinderen én ouderen subtiel kan helpen

Anne4Care (Virtask): https://anne4care.nl/en/i-am-anne/

EFRO-subsidie voor taaltechnologie die kinderen én ouderen subtiel kan helpen
Het operationeel programma EFRO Oost Nederland (OP oost) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de EU, de rijksoverheid en de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in beide provincies. Het doel is dat innovatieprocessen bij Oost-Nederlandse MKB-bedrijven worden versterkt en hun businesscases verder worden ontwikkeld.

Meer weten? Neem contact op met

  • CLST, Helmer Strik, h.strik [at] let.ru.nl (h[dot]strik[at]let[dot]ru[dot]nl)
  • Radboud Innovation, Bas Hendrikx, b.hendrikx [at] ru.nl (b[dot]hendrikx[at]ru[dot]nl)  of Henk Willems, h.willems [at] ru.nl (h[dot]willems[at]ru[dot]nl)
  • Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 3616000, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)